• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam68
Toplam Ziyaret206172
TEMEL CİNSEL BİLGİLER (BASIC SEXUALITY)
Site Haritası
Takvim

Türk Kadınlarında Cinsel Davranış-Bölüm A

KADINCA VE HÜLYA  RAPORLARININ ÖN DEĞERLENDİRMESİ

(1992-1993 ve 2003)

VE İSTANBUL RAPORU (2013)

Doç. Dr. Ümit Sayın'ın "Derin Seks", "Cinselikte Farklı Boyutlar", "ESR", "Parafili-1" isimli kitaplarından ve Hite Raporu (1974) ve Cosmo Raporundan (1983) alınmıştır. 

KADINCA VE HÜLYA  RAPORLARI SORULARININ YANITLARI[1]
 

Ekim 1993 ayı ile Nisan 1994 arasında Kadınca Dergisinde yapılan Kadınca Raporu Anketi aşağıdaki soruları içeriyordu. Birkaç soru farkla 2003 yılında Hülya Dergisinde gerçekleştirilen Hülya Raporu da hemen hemen aynı soruları içermekteydi. Aşağıdaki tablolarda her iki anketin sonuçlarını da kıyaslamalı olarak veriyoruz. Özellikle feministlerin ve kadın özgürlük hareketini destekleyenlerin okuduğu bir dergiydi o zamanlar Kadınca. Anket sorularını hazırlayıp, İlhan Güngören’le ziyaret ettiğimiz rahmetli Duygu Asena’nın eline tutuşturmuştum formları. Bu anketin öneminden dem vurmuştum. Duygu Asena da benim anlattıklarımı dinleyip, hem Kadınca Dergisinde makaleler yazmamı sağlamış, hem de bir 6-8 ay bu anketin Kadınca içinde ek olarak yayınlanmasını sağlamıştı. Yıllarca 1993 yılında toplamış olduğum formlar bilgisayarda istatistik programına geçirilip, yayınlanmayı bekledi, anketlerin bir kısmını bir ön çalışma olarak bir kongrede de yayınladık[2].


2003 yılında Hülya Dergisinin ve İpek Kâhya’nın da yardımlarıyla yaptığımız Hülya anketi, Kadınca Raporundan bir 10 yıl sonra kadınların cinsel davranış modellerini araştırmak açısından, bize önemli bilgiler sağlamıştır. Kadınca Raporu, Hülya Raporuna kıyasla daha genç bir popülasyon tarafından yanıtlanmıştır; bazı sorular haricinde (örneğin vajinal orgazm olma oranı Kadınca Raporunda % 13, Hülya Raporunda % 25 idi) her iki rapora da verilen yanıtlar birbirleriyle yakınlık ve pozitif korelasyon göstermektedir. 37. Soruya (vajinal orgazm sorusu) verilen yanıttaki farklılıkların da popülasyonlardaki yaş ve deneyim farkından kaynaklanmış olma olasılığı vardır.


Bu iki rapor da aslında değerli Duygu Asena’nın büyük destekleriyle başlamıştı. Shere Hite veya Linda Wolfe benzer raporları yaptıklarında ve yayınladıklarında Batı’da olaylar uyandırmasına rağmen. Kadınca ve Hülya Raporları, Türkiye’de pek çok akademisyen tarafından burun kıvrılan, aşağılanan ve dikkate alınmayan raporlar olarak kalmış, beklenen bir sosyal etkiye fazla yol açmamıştır. Shere Hite 3000 kadında, Kadınca Raporundan daha az bilimsel ve değerlendirilmesi güç raporunu yayınladığında, etki yeni jenerasyonlar yaratmak kadar güçlü iken, Kadınca ve Hülya Raporlarının toplam denek sayısı 2241’dir; Türkiye’de akademideki Bizans entrika yapısının etkisiyle, bu araştırmalar hep aşağılanmıştır. O kadar üzücüdür ki, bu üç raporun bir kısmının sonuçlarını 2012’de Lizbon’daki  (Portekiz) IASR Dünya Seksoloji Kongresinde sunduğumuzda İstanbul Üniversitesinden bir psikiyatri profesörü, Ş. Y. posterlerin başına gelip, bunları sunan kişiye hakkımızda olmadık şeyler ve hakaretler söylemiş ve kadın dergilerinden elde edilen bu verileri aşağılamıştır! Hâlbuki bu kadıncağız bilmemektedir ki, ünlü Red Book Raporu, ünlü Janüs Raporu, 10 bin Amerikalı kadın üzerinde yapılan  ünlü Cosmo Raporu gibi raporlar (hatta Hite Raporunun kendisi bile) dergilerde yayınlanan ve dergilere yazılan doldurulmuş anketler sonucunda elde edilen verilere dayanmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde kadın cinselliği anketleri, hep kadın dergilerinde yayınlanarak elde edilmiştir. Türkiye’de akademide ve bilim ortamlarında birbirini ayağından çekmeye çalışan, saçma bir “kör döğüşü” vardır. İstanbul Raporu bittiğinde ise, elimizde eğitimli ve orta sınıf Türk kadınının cinsel davranışı hakkında tonlarca veri ve Science Citation Indexe geçen dergilerde yayınlanmış bir yığın makale olacaktır!

 İstanbul Raporu


            Gerek Kadınca ve Hülya Raporları (toplam N= 2241) olsun, gerekse İstanbul Raporu olsun bu türün Türkiye’deki ilk ve tek örnekleridir.  Eğitimli ve orta sınıf Türk kadını hakkında çok değerli verilere sahibiz artık ve bu veriler yaklaşık 20 yıllık bir zaman aralığında gerçekleştirilmiştir (1993-2003 ve 2013). İstanbul Raporu, Kadınca ve Hülya Raporlarındaki soruları da içermektedir ama daha detaylıdır, yaklaşık olarak İstanbul Raporunda 140 civarında soru vardır. Kadınca ve Hülya Raporlarındaki sorular ise bir iki soru farkla aynıdır. İstanbul 2013 yılında başlamış ve bazı kısaltılmış anketlerle yapılan pilot çalışmalar ilk verileri oluşturmuştur.  İstanbul Raporu-2013, 2015 yılının sonlarına kadar sürecektir. Bu konuda ankete katılanlara kitap veya cinsel oyuncak hediyelerimiz olacaktır (detaylarını www.tantraakademi.com veya www.cinselegitim.org sitelerinden ve yapılmakta olan link vereceğimiz diğer sitelerden izleyebilirsiniz). İstanbul Raporu yakında bu sitelerden Word.doc olarak indirilebilecek ve anketi dolduran bayanlara özel hediyeler gönderilecektir. Anketin bir metnini de yakında çıkacak olan “Kadın ve Orgazm” isimli kitapta bulabilecek, fotokopi çekip doldurabileceksiniz.  Ayrıca benzer anketler ve skalalardan oluşan ESR çalışmamız da sürmektedir ve bu çalışmalara katılan bayanlara da ücretsiz kitap ve cinsel oyuncak hediyelerimiz olacaktır. Bu kitapta İstanbul Raporuna ait ilk pilot çalışmaların bazı verileri ilk kez Türk literatüründe yer almaktadır. Bu veriler uluslararası cinsellik kongrelerinde kısmen sunulmuştur ve daha devamı sunulacaktır.


 
ANKETE KATILANLARIN YAŞADIKLARI ŞEHİRLER


 Kadınca Raporunda, değerlendirmeye toplam 1535 Kadınca okurunun doldurmuş olduğu formu alıyoruz. Hülya Raporunda ise 706 anket formunu değerlendirmeye alıyoruz. Kadınca Raporunda soruları yanıtlayan bayanlar arasında 71,2’si İstanbul9,6’sı Ankara, 11,4’ü İzmir’de, 2,1’i Adana’da, 1,8’i ABD’de, 1,9’u Avrupa’nın çeşitli ülke ve şehirlerinde yaşıyordu. Hülya Raporunda ise soruları yanıtlayanların 69,7’si İstanbul,    8,1’i Ankara10,1’i İzmir’de, 0,8’i Adana ve 2,7’si ABD’de, % 1,7’si de Avrupa’nın çeşitli ülke ve şehirlerinde yaşıyordu. Yani bu anketler sadece büyük şehirlerdeki, orta sınıf, maddi düzeyi iyi ve eğitimli Türk kadını üzerine yapılmış olan anketlerdir ve kırsal kesimlerin, küçük yerleşim bölgelerinin davranışlarını pek içermemektedir.


 

 

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

ADANA

AVRUPA

A.B.D.

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

 

71.2

 

9.6

 

11.4

 

2.1

 

1.9

 

 

1.8

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

 

69.7

 

8.1

 

10.1

 

0.8

 

1.7

 

2.7

 


DEMOGRAFİK BİLGİLER:


            Kadınca Raporu’nun nüvesini gençler oluşturuyordu. Katılanların % 75,4’ü 30 yaşın altındaki gençlerden oluşuyordu. % 67.7’si inançsız veya az inançlı sayılabilecek bir kitleyi oluşturuyordu. Yanıtların % 82’si büyük şehirlerden gelmekteydi. Yanıt verenlerin % 60,2’si Üniversite mezunu veya üstünü oluşturuyordu. % 30.7’si evlenmemiş olduğu halde bakire değildi. Yani 1993 yılına göre çok serbest bir kadın profilini ele almaktaydı Kadınca Raporu.


  
BURADA VERİLEN İSTATİSTİKLER KABA İSTATİSTİKLERDİR


 
Aşağıdaki Kadınca Raporu ve Hülya Raporu ile ilgili sunulan istatistikler temel kaba istatistiklerdir. Düzeltilmiş ve daha detaylı doğru istatistikleri şu anda yapmakta olduğumuz İstanbul Raporu (2013) bittikten sonra hazırlayacağımız “Türk Kadınında Cinsel Davranış” isimli kitapta yayınlayacağız.


 
Tablolardaki ilk sütunda Kadınca Raporu yüzdeleri, ikinci sütunda Hülya Raporu yüzdeleri verilmiş, üçüncü sütunda da bunların kabaca ortalamaları alınıp, bir fikir verme açısından sunulmuştur. Fakat bu üçüncü sütunda sunulan yüzde istatistikleri düzeltilmiş ve doğru istatistikler değildir, sadece kabaca fikir vermek için alınmış iki “treatment” (uygulama) yönteminin kabaca ortalamasıdır. Bunun neden gerçek yüzdeler olmadığını bir örnekle görelim:


Örneğin, soru 37’yi örnek olarak alalım:
Soru 37:  Başka uyarı olmaksızın, sadece penisin vajinanıza girmesiyle orgazm olabiliyor musunuz?


Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Evet, her seferinde cinsel ilişkiyle orgazm olurum

12.9

25.2

19

B) Penisin girmesinin yanı sıra klitoral uyarı da gereklidir

48.4

41.7

45

C) Penisin girmesi ile olamam, ilişkiden sonra klitorisimin uyarılması gerekli

13.9

15.9

14.9

D) Orgazm olmam için başka şeyler gerekli

18.3

13.9

16

 

Yukardaki tabloda A şıkkına verilen yanıt Kadınca Raporunda 12,9, Hülya Raporunda 25,2’dir. Bunların kaba ortalaması % 19 olur. Hâlbuki gerçek oran % 19 değildir.

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Evet, her seferinde cinsel ilişkiyle orgazm olurum

12.9

25.2

19

Her iki raporda da vajinal orgazm olan kadın sayısı

198 kadın

1535 denek x 0.129

178 kadın

706 denek x 0.252

Toplam vajinal orgazm olan kadın sayısı

198 + 178 =

376

Vajinal Orgazm olanların gerçek oranı (denek sayısı / tüm denek grubu)

Gerçek yüzde % 16,7’dir, % 19 değil!

 

376 / 2241

 

0.1678

Yani % 16.78

Yaklaşık % 17

% 19 değil

 

Konunun daha iyi anlaşılması için soru 24’e bakıp bir örnek daha verelim, burada her iki raporda (B) şıkkına verilen yanıtları alalım:

Soru 24:  Erkekler cinsel ilişki sırasında içinizde kaç dakika ilişkiyi (koitusu) sürdürürler (deneyimlerinize bakıp, ortalama bir sayı veriniz)

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Cinsel ilişki kurmadım

20.1

12.2

16.2

B) 5 dakikadan az

16.6

27.4

22

C) 5-15 dakika

43.2

34.1

38.7

D) 15-30 dakika

15.4

20.8

18.1

E) 30 dakikadan fazla

4.0

5.5

4.8

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

B) 5 dakikadan az

16.6

27.4

Kaba ortalamada % 22 bulunuyor.

5 dakikadan az koitus sürdüren kadın sayısı

255 kadın

1535 x 0.166=

254.8

193 kadın

706 x 0.274 = 193,4

Toplam 5 dakikadan az koitus sürdüren kadın sayısı

255 + 193 =

448

Eşleriyle beş dakikadan az koitus sürdüren kadınların gerçek oranı

 

448 / 2241 =

0.199

 

GERÇEK ORAN

% 19.9

Yaklaşık % 20

Kaba Ortalamadaki gibi % 22 değil

Yukardaki tabloda B şıkkına verilen yanıt Kadınca Raporunda 16,6, Hülya Raporunda 27,4’dür. Bunların kaba ortalaması % 22 olur. Hâlbuki gerçek oran % 22 değildir. Gerçek oran denek gruplarının sayılarını da hesaba katarak % 19,9 olur

 

Soru 1- Yaş Grubu

 

YAŞ GRUBU

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

20 yaş ve altı

17.1

9.6

21-25 arası

38.4

26.8

26-30 arası

20.0

24.9

31-35 arası

11.5

14.6

36 ve üstü

13

24.1

 
 
 
Soru 2: İnançları
0-Çok dindarım ve bağlı bulunduğum dinin tüm kurallarını tamamıyla yerine getiriyorum.
1-Dindarım, ama dinin gerektirdiği tüm kuralları çeşitli nedenlerle tam olarak uygulayamıyorum.
2-Dindar değilim, ama Tanrıya inanıyorum, inançlarım var.
3-Dinsizim ve Tanrıya inanmıyorum.

 

İnanç

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

0

0.1

8.3

4.25

1

32.3

43

37.6

2

57

37.4

47.2

3

10.7

11.2

10.95

 

Soru 3:

Yaşadığınız yerin büyüklüğü hangisine uyuyor.

0-100 000 den az

1-100 000-500 000 arası

2-500 000-1 000 000 arası

3-1000 000’dan fazla

 

Yaşanılan Yer

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması

(% Yüzde) N= 2241

0

0.2

1.9

1.05

1

6.7

5.8

6.25

2

6.9

7.6

7.25

3

81.3

84.7

83

 

Soru 4:

 Eğitim düzeyi

0-Eğitimsiz

1-İlkokul

2-Ortaokul

3-Lise mezunu

4-Üniversite mezunu

5-Üst lisans, doktora ve üstü

 

Eğitim Düzeyi

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması

(% Yüzde) N= 2241

0-Eğitimsiz

0.1

0.9

0.5

1-İlkokul

2.9

3.1

3

2-Ortaokul

8.1

6.7

7.4

3-Lise

28.1

32.3

30.2

4- Üniversite

53.8

46.5

50.2

5-Üst Lisans, doktora

6.4

10.5

8.5

Toplam Üniversite Mezunu Oranı

60.2

 

57

58.7

 

Soru 6: Evlilik durumu nedir?

 

Evlilik durumu ve Bekâret

 

 

 

 

 

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Evlenmemiş ve bakire

17.7

14.4

16.05

B) Evlenmemiş ve bakire değil

30.7

37.9

34.3

C) Evli

36.6

30.7

33.65

D) Dul veya boşanmış

12.1

12.6

12.35

E) Birden fazla evlilik

2.9

4.4

3.65

 

Bu sorudaki (B) şıkkına verilen yanıtlar önemliydi; çünkü 1993-2003 arasında kadınların ortalama % 34,3’ü (düzeltilmiş istatistikle % 30,7’si)  evlenmemiş olduğu halde bakire değildi! Bu durumda kadınların yaklaşık en az üçte birinde bekâret kavramının artık fazla bir önem taşımadığını gösteriyordu. Fakat 2013 yılında 17-25 yaş grubunda yaptığımız çalışmalar, bu kavramın ve davranış biçiminin tam tersi yönde değiştiğini gösterdi!


 
Kadınca ve Hülya Raporlarında sadece 17-25 yaş arasındaki kişileri analiz edip İstanbul Raporu verileriyle karşılaştırdığımızda ve onlarda evlenmemiş olup da bakire olmayanları araştırdığımızda, çok ilginç bir sonuçla karşılaştık! İstanbul Raporunu da kattığımızda görünen tablo şöyleydi (Kadınca ve Hülya Raporlarındaki sadece 17-25 yaş arasındaki üniversite öğrencisi yaş grubundakiler çalışmaya alındı)

 

Evlilik durumu ve Bekâret

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=857

17-25 yaş arası grup

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=239

17-25 yaş arası grup

Yüzde %

Kadınca ve Hülya Raporları

Toplam düzeltilmiş N=1096

Yüzde %

İstanbul R. (2013)

N=939

İst. Ün./Marmara Ün./Boğaziçi Ün

A) Evlenmemiş ve bakire

37.1

29.7

35.5

81.4

B) Evlenmemiş ve bakire değil

44.8

56.1

47.3

13.6

C) DİĞER (evlenmiş, dul, birkaç kez evlenmiş)

18

14.2

17.2

5

 

Evlenmemiş olup, bekâr ve bakire olmayan 17-25 yaş grubundaki kadınların 1993-2003 ve 2013 yılındaki kıyaslamaları


Tablodan ve grafikten görülebileceği gibi üniversite yaş grubundaki (17-25 yaş arası) anketleri yanıtlayanlar arasında 1993 ve 2003’teki bekâr kızların ortalama yarıya yakını bakire değilken, bu oran 2013’te % 13,6 civarlarına düşmüştür ve bu düşüş çok çarpıcı olarak bir sosyal değişim olgusunu dile getirmektedir. 1993’te üniversitede okuyan (Marmara, İstanbul ve Boğaziçi Üniversiteleri) veya aynı yaş seviyesindeki kızların yaklaşık yarısı bekâreti önemsemezken ve bakire kalmazken, bu oran 2013 yılında sadece 10 yıl içinde % 13-14 seviyelerine gerilemiş ve bekâret birden büyük önem kazanmıştır. Bu verilerimiz detayları ile Norveç-Oslo NACS-2011 (Nordic Association for Clinical Sexology) ve Lisbon-Portekiz IASR-2012 toplantılarında sunulduğunda, bilim adamları tarafından çok büyük bir ilgi çekmiştir[3]. Bu sosyal değişimin göstergelerine diğer sorulara verilen yanıtlarda da rastlanmıştır ve yeri gelince incelenecektir. İstanbul Raporu (2013) bittiği zaman bu konuda daha detaylı bilgilere sahip olabileceğiz.


Soru 7: İşiniz Nedir? (Bu soru da atlandı)

 
Soru 8: Oturmakta olduğunuz eve gelen toplam gelir ne kadardır (Bu soru da atlandı)
 
CİNSELLİK


            Bu soruyu yanıtlayanların yaklaşık % 95,6’sı tedavi gerektirmekte olan ciddi bir psikiyatrik bozukluğa sahip değildi.

 
Soru 9:  Herhangi bir ruhsal bunalım geçirip, bunun için tedavi gördünüz mü?
 

Sorunun yanıtı

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması  (% Yüzde)

N= 2241

A) Hayır geçirmedim

72.3

65.9

69.1

B) Kısa süreli bir ruhsal bunalım (depresyon, manik atak, anksiyete) geçirdim, şimdi kendimi normal hissediyorum

 

24.6

 

28.4

 

26.5

C) Uzun süreli tedavi gerektiren bir ruhsal bunalım geçirdim ama şimdi kendimi normal hissediyorum.

 

1.5

 

4.3

 

2.9

D)Ruhsal rahatsızlığım halen devam etmekte, tedavi görüyorum.

1.7

1.4

1.6

 

 

VÜCUT İMAJI


Soru 10: Kendinizi bir bütün olarak beğeniyor musunuz?
 

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Evet

64.5

58.1

61.3

B) Hayır

11.4

6.6

9

C) Kararsızım

5.4

10.4

7.9

D) Değişiklik geçirmem gerekli

18.7

25

 

21.9

 

Soru 11 ve Soru 12 vücutlarının beğenilen ve beğenilen yönleri ile ilgiliydi. Bu soruya verilen yanıtlar atlandı.

 
            13-15. sorular arasında verilen yanıtlara bakınca kendine güvenen, erkekler üzerinde hâkimiyet kurabileceğine inanan, kendini beğenen bir Kadınca okuru portresi ortaya çıkıyordu.

 
Soru 13:  Kendinizi cinsel yönden çekici buluyor musunuz?

 

Soruya yanıtlar

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Çok çekici buluyorum

26.5

38.2

32.4

B) Çekici buluyorum ama bazı değişiklikler geçirmem gerekebilir

 

58.6

 

44.5

 

51.6

C) Çekici bulmuyorum

7.2

8.4

7.8

D) Kendimi hiç beğenmiyorum

0.5

1.3

0.9

E) Kararsızım

7.1

7.6

7.25

 

Soru 14:  Sizce erkekler sizi çekici buluyorlar mı?

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Evet

51.3

49.1

50.2

B) Hayır

1.9

3.4

2.6

C) Bazı erkekler çekici buluyor

41.9

36.4

39.2

D) Kararsızım

4.7

11.1

15.8

 

 

Soru 15:  Bir erkeği kolayca baştan çıkarabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Evet

35.7

34.6

35.2

B) Erkeğine göre değişebilir, bazılarını baştan çıkarırım.

47.8

44.3

46

C) Hayır, kimseyi baştan çıkaramam

2.9

6

4.5

D) Kararsızım veya hiç denemedim

13.3

15.1

14.2

 

CİNSEL YAŞANTIDAN MEMNUNİYET


Soru 16: Şu andaki cinsel yaşantınızdan memnun musunuz?

 

 

Soruya yanıt:

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Kesinlikle hayır

19.7

17.9

18.8

B) Bazen memnunum

35.1

35.5

34.3

C) Memnunum

27.4

26.1

26.8

D) Çok memnunum

14.5

13.8

14.2

E) Kararsızım veya cinsellik beni ilgilendirmiyor

3.1

6.7

4.9

 
            İlk cinsel deneyimini Kadınca Raporunun kadınlarının  % 58,1’i, Hülya Raporunun kadınlarının % 66,9’u 20 yaşın altında geçirmişlerdi. Bu da Türkiye standartlarına göre oldukça serbest ve rahat yaşayan bir kitleyi temsil etmekteydi. Bu oran İstanbul Raporunun pilot çalışmalarında değişmiştir.

 
İLK CİNSEL DENEYİM


Soru 17:  İlk cinsel deneyiminizi geçirdiğiniz zaman kaç yaşındaydınız?

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

 

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) 15 yaşın altında

6.8

15.5

11.2

B) 15-20 arasında

51.3

51.4

51.4

C) 20-25 arasında

34.5

29.4

32

D) 25-30 arasında

5.4

2.3

3.9

E) 30’un üstünde

1.4

1.5

1.45

 

Soru 18: Bu ilk cinsel deneyim hakkında ne düşünüyorsunuz?

 

 

 

Soruya yanıt

 

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

 

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

 

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A)Çok kötü, iğrendirici, tiksindiriciydi, uzun süre etkisinden kurtulamadım

4.4

8.1

6.3

B) Pek zevk verici değildi, hoşlanmadım, beklediğimi bulamadım

16.6

25.8

21.2

C) Ne olduğunu pek anlamadım, ama rahatsız edici de değildi

37.3

30.8

34.1

D) Hoşlandım, çok zevk verici ve beklediğim gibiydi, ama orgazm olamadım.

28.0

23.3

25.7

E) Çok hoşlandım ve orgazm oldum

13.3

11.9

12.6

 

            Kadınca okurlarının ilk cinsel ilişkiyi kurdukları kişi olarak kocalarını ikinci sırada göstermeleri Türkiye’de bazı kesimlerde 1990’ların başında pek çok şeyin değişmeye başladığının göstergesiydi. İlk cinsel ilişkinin % 40 oranında uzun süre çıkılan bir arkadaşla yaşanması, Türk toplumundaki bazı tabulara karşı bazı direnişlerin başladığının da göstergesiydi. Kadınca okurlarında, ilk cinsel ilişki yaklaşık  %61 oranında ‘çıkılan bir arkadaşla’ yaşanmıştı. Yine de soru 37’ye baktığımızda böylesine bir serbestiye rağmen, orgazm olma paternleri Kadınca kadınlarının çok fazla gelişmemişti; 10 yıl sonraki Hülya okurlarında cinsel davranış paternlerinin bir sonraki kuşağı yansıtır öğelerden oluştuğunu ve Kadınca Raporuna göre daha serbestleştiğini görmekteyiz. Bu oranların da İstanbul Raporunda 2013’te değiştiği görülmektedir!

 
Soru 19:  Sizinle ilk cinsel ilişkide bulunan kimdi?


 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

 

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Kocam

27.4

34

30.7

B) Sözlüm veya nişanlım

9.4

12.3

10.9

C) Uzun süredir çıktığım bir erkek arkadaşım

40.2

33.4

36.8

 

%

56.2

D) Kısa süredir tanıdığım bir erkek arkadaşım

20.8

17.9

19.4

E) Rastgele tanıştığım yeni birisi

1.6

2.4

2

 

 

 

 

 

Soru 20:  İlk cinsel ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz?

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Çok ağrılı ve zevksiz bir olaydı

13.8

20.1

17

B) Pek zevk almadım, ama çok canım yanmadı

20.2

23.8

22

C) Çok zevkli değildi, ama kötü de değildi

31.9

30.8

31.4

D) Çok zevk aldım, ama orgazm olmadım

21.1

13.5

17.3

E) Çok zevk aldım, orgazm oldum

12.7

11.7

12.2

 

 

 Soru 21: Cinsel yönden tüm gerçekleştirmek istediklerinizi yapabiliyor musunuz?

 

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Evet

29.6

31.9

30.8

B) Hayır

31.9

27.7

29.8

C) Bazen

36.0

35.9

36

D) Kararsızım

2.4

4.5

3.5

           

Kadınca’nın kadınları, çok fazla erkekle birlikte olmamışlardı. % 58.4’ü 2 ile 10 arasındaki erkekle cinselliği yaşamıştı. Bu oranın 10 yıl sonra 2003’te Hülya Raporunda çok farklılaşmadığını  (% 47,5) görüyoruz.
 

KAÇ ERKEK?
 

Soru 22: Şimdiye kadar kaç erkekle seviştiniz? (Cinsel ilişki kurmadan geçirdiğiniz deneyimler de dâhil)

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Hiç

3.6

5.5

4.5

B) Sadece bir

28.5

32.4

30.5

C) 2-5 arasında

43.1

32.9

38

D) 6-10 arasında

15.3

14.6

15

E) 11’den fazla

9.5

6.9

8.2

 


CİNSEL İLİŞKİ VEYA SEVİŞME SÜRESİ

 

Soru 23:  Seviştiğiniz erkekle yaptığınız ön oyunlar kaç dakika sürer?

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) 5 dakikadan az

4.7

10.7

7.7

B) 5-10 dakika

22.6

34.4

28.5

C) 10-20 dakika

35.7

32.6

34.2

D) 20-30 dakika

21.2

13.6

17.4

E) 30 dakikadan fazla

14.8

8.7

11.8

 

           

           En önemli sorulardan birisi olan 24. soru Türk erkeklerinin cinselliği hakkında bazı gerçekleri gözler önüne serdi. Türk erkeklerinin yaklaşık % 61’i cinsel ilişkiyi ortalama 10 dakikadan az sürdürmekteydi, 30 dakikadan fazla sürdürebilen sadece % 4,8’iydi. Bu oran bize neden Kadınca kadınlarının sadece % 12,9’unun koitusla orgazm olabildiklerini, neden vajinal orgazm yaşayamadıklarını çok net bir biçimde ifade etmektedir. Hülya Raporunda kadınlarda vajinal orgazmın daha fazla çıkmasının ( % 25 civarında) nedenlerinden birisi ise Hülya Raporu grubundaki kadınların yaş ortalamalarının daha yüksek olmasıdır. Yani Kadınca Raporunu yanıtlayan kadınların % 55,5’i 25 yaşın altındayken, Hülya Raporunu yanıtlayan kadınların % 35,4’ü 25 yaşın altındaydı; bu da Hülya Raporunu yanıtlayan kadınların cinsel deneyim konusunda daha tecrübeli bir denek grubundan oluştuğunu gösteriyordu. Bu kitapta tarif edilen Uzak Doğu Teknikleri ve Taocu Sevişme yöntemleri gerçekten de uygulanabilir, erkeklerin öğrenebileceği yöntemlerdir. Bu yöntemlerin uygulanmasıyla birlikte kadınların da farklı potansiyellerinin açığa çıkarılacağından hiç kuşku yoktur.

 
Soru 24:  Erkekler cinsel ilişki sırasında içinizde kaç dakika ilişkiyi (koitusu) sürdürürler (deneyimlerinize bakıp, ortalama bir sayı veriniz)

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Cinsel ilişki kurmadım

20.1

12.2

16.2

B) 5 dakikadan az

16.6

27.4

22

C) 5-15 dakika

43.2

34.1

38.7

D) 15-30 dakika

15.4

20.8

18.1

E) 30 dakikadan fazla

4.0

5.5

4.8

 

 CİNSELLİK SIKLIĞI

 

Soru 25:  Ne kadar sıklıkla sevişirsiniz?

 

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Her gün en az bir kez

5.6

6.9

6.3

B) Haftada 3-5 kez arasında

26.4

31.4

28.9

C) Haftada 1 ile 2 kez arasında

28.1

25

26.6

D) Ayda 1 ile 3 kez arasında

19.6

16

17.8

E) Aydan birden az

19.2

20.6

19.9

 

 

Soru 26:  Şu anda yaptığınız sıklıktan daha farklı sıklıkta sevişmek ister miydiniz?
 

 

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Evet şu andaki sevişme sıklığından memnun değilim, daha fazla olsun isterdim

40.3

42.4

41.4

B) Şu andaki sevişme sıklığından memnun değilim, daha az olmasını isterdim

1.0

4.1

2.6

C) Şu andaki sıklık benim için uygun

31.1

32.2

31.7

D) Şevişme sıklığı benim için önemli değil

14.5

9.3

11.9

E) Kararsızım veya partnerim yok

12.8

12.1

12.4

 

Soru 27:  Günün hangi vaktinde sevişmekten hoşlanırsınız?

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Sabah

8.6

10.9

9.8

B) Günün her vaktinde

55.6

42.2

48.9

C) Akşamüstü

5.5

5.2

5.4

D) Akşam

11.9

14.7

13.3

E) Gece, herkes uyuduktan sonra

16.5

25.7

20.8

 

POZİSYON
 
Soru 28:  En çok hangi pozisyonda cinsel ilişki kurarsınız veya kurmayı düşünürsünüz?

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Erkek üstte

41.6

40.4

41

B) Kadın üstte

25.2

25.1

25.2

C) Yan yana

7.1

10.2

8.7

D) Erkeğin arkadan yaklaştığı pozisyonlarda

12.7

11.4

12

E) Ayaktaki pozisyonlarda

5.2

4.1

4.7

 

UYARICILAR

 
Soru 29:  Cinsellikten önce aşağıdakilerden hangisi cinsel isteklerinizi artırıcı rol oynar? (birden çok cevap)
 

Soruya yanıt (birden çok yanıt)

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Müzik

65.2

72.4

68.8

B) Güzel yiyecek ve içecek

44.7

48.6

46.7

C) Güzel koku

57.9

62.9

60.4

D) Pornografik film veya kitaplar

62.3

71.2

66.8

E) Açık saçık konuşma

82.9

84.5

83.7

 

            29. Soru pek çok toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da bilinen yanlış bir önyargıyı yıkmıştır. Sanıldığının aksine kadınlar da pornografiden ve porno filmlerden hoşlanmaktadırlar. 10 kadından nerdeyse 7 tanesi porno filmlerden ve erotik kitaplardan hoşlanmaktadır. Cinsellik sırasında açık saçık ve argo konuşma ise yine sanıldığının aksine yine çok yaygın ve tercih edilen bir davranış biçimidir. “Cici kızlar kötü konuşmaz!”, “ Cici kızlar, porno film seyretmez!” efsaneleri bu çalışma ile yıkılmıştır.

 

Soru 30:  Hiç uzun süre cinsellikten uzak kaldığınız oluyor mu? Bu sizi nasıl etkiliyor?

 

Soruya yanıt

Yüzde %

Kadınca R. (1993)

N=1535

Yüzde %

Hülya R. (2003)

N=706

Kadınca ve Hülya Raporlarının Kaba Ortalaması (% Yüzde)

N= 2241

A) Evet uzun süre sekssiz yaşadığım oluyor, mastürbasyonla rahatlıyorum. Bu bana yetiyor

27.8

23.4

25.6

B) Uzun süre sekssiz yaşadığım oluyor ama bu beni rahatsız ediyor

33.5

31.5

32.5

C) Uzun süre sekssiz yaşamadım; bana güç gelirdi sanırım, ama dayanabileceğimi sanıyorum

24.5

23

23.8

D) Uzun süre sekssiz yaşamam imkânsız

5.2

11

8.1

E) Bir partnerim olmadığı sekssiz yaşamaktayım, benim için normali bu

8.5

11.1

9.8

 

 [1] 2003-2004 yılları arasında yapılan HÜLYA RAPORU’nun da soruları KADINCA RAPORUNDAKİ sorulardan alındığı için HÜLYA RAPORUNDA soruları ve yanıt yüzdelerini ileride Hülya Raporunu anlatırken bir daha vermiyoruz.

[2]  Ümit Sayın, et al. ‘Aberrant and Variant Sexual Behavior in Turkish Women.’ Proc. 3rd European Academy of Forensic Science Triennal Meeting, Istnbul, Turkey, Eylül 2003. Forensic Science International, Vol. 136 (Suppl. 1), pp: 288;

 Ümit Sayın, et. al. ‘Sexual Behavior in Educated Turkish Women’. Proc. 3rd European Academy of Forensic Science Triennal Meeting, Istnbul, Turkey, Eylül 2003. Forensic Science International, Vol. 136 (Suppl. 1), pp:287.; Ümit Sayın, et al.  ‘Orgasmic Behavior in Educated Turkish Women’. Proc. 3rd European Academy of Forensic Science Triennal Meeting, Istanbul, Turkey, Eylül 2003. Forensic Science International, Vol. 136 (Suppl. 1), pp:186.

 

[3] Kocatürk A, Sayın HÜ, Baş GY, Kocatürk C. Comparison of the Sexual
Behavior of 939 Female Students in İstanbul Universities (2012) to the
Survey Results of Kadınca Report (1993): Decline in Sexual Knowledge
and Education in Turkish Universities?
38th Annual Meeting of IASR

(International Academy of Sex Research), Lisbon-Portual, July 8-11, 2012;
Abtract Book, 38: 82, 2012. • Kocatürk A, Sayın Ü, Baş GY, Kocatürk C,
Ocakçı AF. Sexual Behavior Patterns of Turkish Females at Two
Universities of İstanbul in 2011: Marmara and Bogaziçi Universities
Pilot Survey Studies
. 33rd NACS Conference 2011, Oslo-Norway, October,

13-16; Nordic Association for Clinical Sexology 33rd Congress Abstract Book
(33):15, 2011. • Sayın Ü,  Günay C., Ramstadius M, Kocatürk A, Kahya İ. Desire
in Turkish Women: Orgasmic Behaviour Patterns in 2240 Educated Turkish
Women Which Improves with Education
. 33 rd NACS (Nordic Association

for Clinical Sexology) Conference, October, 13-16, 2011, Oslo-Norway, Nordic
Association for Clinical Sexology 33rd Congress Abstract Book (33):22, 2011.