• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam77
Toplam Ziyaret206181
TEMEL CİNSEL BİLGİLER (BASIC SEXUALITY)
Site Haritası
Takvim

Tüzük-Statute


CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA VE TEDAVİ DERNEĞİ (CİSEATED) TÜZÜĞÜ

 

THE STATUTE AND CONSTITUTION OF THE ASSOCIATION OF SEXUAL HEALTH EDUCATION RESEARCH AND TREATMENT (ASEHERT) ENGLISH VERSION IS POSTED BELOW THE TURKISH VERSION

 


 

Madde 1: DERNEĞİN ADI, MERKEZİ

 

A-Derneğin Adı “CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA VE TEDAVİ DERNEĞİ” (CİSEATED) dir. Dernek Türkçe faaliyet yapar; ama yabancı benzer konularda faaliyetleri olan derneklerle koordinasyon ve kooperasyon yapacağı için, web sitesi ve bazı hali hazırda var olan Türkçe kayıtlar, İngilizce’ye de çevrilip, İngilizce olarak da tutulabilir. Derneğin İngilizce ismi, “Association of Sexual Health Education Research and Treatment”  (ASEHERT) dir.

 

B- Derneğin başlangıç web sitesi www.ciseated.org dur; zamanla başka web siteleri de olabilir. Web siteleri hem Türkçe, hem de İngilizce faaliyet gösterir. Logosu yukarda belirtilen logo’dur. Derneğin merkezi İSTANBUL’DUR. Derneğin başlangıçta açılmış olan ve açılacak başka şubesi yoktur;CİSEATED Yönetim Kurulu’nda ve/veya Genel Kurul’da başka bir karar alınmazsa tek şube olarak çalışacaktır.

 

C-Derneğin başlangıçtaki adresi: İSTANBUL. Zamanla derneğin gelir elde etmesi ve belli bir maddi yükümlülük sahibi olması sonucunda dernek merkezi İstanbul’daki başka bir adrese taşınacak, bu konu da dernek genel bilgi defterine ve sirkülere işlenecek, bu konudaki bildirim dernekler birimine (masasına) ve idari-mülki yetkili amirliklere yapılacaktır. Dernek kasası ve dernek dokümanları, defterleri Yönetim Kurulunun uygun gördüğü güvenli bir adreste ve/veya Genel Başkan’ın uygun gördüğü ikametgâhında ve/veya güvenli bir adreste tutulur.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

MADDE 2-DERNEĞİN AMACI

KISA TANIM: Derneğin kuruluş amacı, kamu yararı amacıyla ve aile kurumunun korunması amacıyla ulusal ve uluslararası boyutta cinsel sağlık ve insan cinselliği, cinsel fizyoloji, cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel fonksiyon bozukluklarının nedenlerinin ve tedavisinin araştırılması, cinsel tedavi ve ilgili konularda MULTİ-DİSİPLİNER ve İNTER-DİSİPLİNER araştırmalar ve çalışmalar yapmak; halka ve topluma, hekimlere, cinsel terapistlere, psikiyatristlere ve psikologlara, sağlıkla ilgili profesyonel çalışanlara eğitim vermek, bu konuda her türlü yayıncılık faaliyetini gerçekleştirmek; cinsel sağlık konusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak; Kongreler, paneller, konferanslar, eğitim festivalleri düzenlemek; cinsellikle ilgili fonksiyon bozuklukları konusunda araştırma, eğitim ve tedavi hizmetlerini vermek; yurtdışındaki kurumlarla yukardaki konularda koordinasyonlar ve ortak bilimsel ve akademik çalışmalar düzenlemektir. Aile terapisi, aile danışmanlığı, cinsel terapi, aile kurumunun korunmasıgibi konularda toplumun cinsel sağlığının korunması, eğitilmesi, bilgilendirilmesi açısından bilimsel, akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmak. Aile danışmanlığı merkezleri, cinsel terapi merkezleri, aile kurumunun korunması amacı ile kamu yararına gerekli kanunlar, tüzükler ve genelgelere ve Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak pek çok danışmanlık, eğitim, araştırma ve tedavi merkezleri kurmak.

Derneğin Amaçları şöyledir:

1-Cinsel Sağlık Eğitim, Araştırma ve Tedavi Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, kongre, bilimsel festival, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,


3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,


4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etme


5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,


6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,


7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,


8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, kongre, festival, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,


9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,


10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,


11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, bu faaliyetleri yürütmek için gerekli iç yönetmelikleri hazırlamak,


12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,


13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,


14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,


15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,


16- Halka yönelik özel eğitim faaliyetleri yapmak. Halka, gençlere, üniversite öğrencilerine, yetişkinlere aile yapısının ve aile kurumunun korunması için temel cinsel fizyoloji, cinsel sağlık ve cinsel fonksiyon bozuklukları, zührevi hastalıklar, HIV-AIDS ve bunların tedavisi hakkında eğitim faaliyeti yapmak. DOĞUM KONTROLÜ, Doğum, kürtaj, sağlıklı çocuk bakımı ve yetiştirilmesi vb. gibi konularda eğitim faaliyetleri yapmak. Kadınlara yönelik her türlü eğitim faaliyetini yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlarla da işbirliği yaparak planlamak, programlamak ve uygulamak. Bu konuda dergiler, makaleler, kitaplar, web siteleri yayınlamak. Seminerler, workshoplar (atölyeler), eğitim seansları, konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenlemek. Devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde ücretli olarak bu konuda farklı modüllerden ve eğitim programlarından oluşan kısa veya uzun süreli üniversite öğrencilerini eğitmeye yönelik kurslar, seminerler, konferanslar, workshoplar (atölyeler) gibi vb. düzenlemek. Devlet kurumlarında veya özel şirketlerde, şirket çalışanlarının Türk aile yapısının ve aile kurumunun korunabilmesi hipoteziyle yola çıkarak bilgi ve görgüsünü arttırmaya yönelik özel seminerler, konuşmalar, konferanslar, kurslar, workshoplar (atölyeler), ücretli eğitim programları düzenlemek, bu faaliyetleri gerçekleştirmek için dernek iç yönetmeliklerini hazırlamak,


17- TANTRA ve Uzak Doğu gelişmiş cinsellikleri ve cinsel teknikleri, ESR (Artırılmış Cinsel Doyum, Expanded Sexual Response) gibi ve benzeri cinsel eğitimle ilgili konularda halka ve 21 yaşını aşmış gençlere yönelik, ücretli özel eğitimler, workshoplar (atölyeler), seminerler, kısa ve uzun süreli kurslar, konferanslar, kongreler  ve çeşitli eğitim programları düzenlemek. Başlangıç olarak www.tantraakademi.com sitesinde belirtilmekte olduğu tarzda, vajinismus, anorgazmi gibi cinsel fonksiyon bozukluğu olan kadınlara özel seminerler, eğitimler vermek. İnsan cinselliğinin sınırlarının ve boyutlarının araştırılmasıyla daha mutlu, uyumlu ve haz dolu bir birlikteliğin ve “mutlu bir aile kurumunun” sağlanması açısından bilimsel, akademik araştırmalar, eğitimler ve çalışmalar yapmak,


18-Sağlık, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda faaliyet göstermek; Üyeleri arasında insani, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, toplu festivaller vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. Dernek üyeleri bu faaliyetlerden ya ÜCRETSİZ, ya da Yönetim Kurulunun koşullara göre belirlediği en az indirimlerden yararlanır. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, bu faaliyetleri gerçekleştirmek için dernek iç yönetmeliklerini hazırlamak,


19- Bu amaçları uygulayabilmek için CİSEATED,  Yurt dışında bu konularda uzman IASHS, NACS, FIAS, SEXPO Foundation, SSSS, WAS, IASR, UNICEF, United Nations, AASECT, ISSWSH, EFS gibi ve başka kurumlarla kooperasyon, koordinasyon kurmak, ortak bilimsel ve eğitim çalışmaları, kongreler, eğitim programları, festivaller düzenlemek bu özel kurslardan akrediteli veya akreditesiz uygun sınavlarla mezun olanlara Cinsel terapist;seksolog; cinsel sağlık uzmanı; cinsel sağlık koçu; cinsel sağlık danışmanı vb. gibi katılım belgeleri vermek,


20- Cinsel sağlık, eğitim, araştırma ve tedavi için dijital dokümantasyon ve kurgu merkezleri; animasyon film merkezleri; filmle eğitim merkezleri; film ve dijital, sanal yöntemlerle ve internet aracılığı ile eğitim merkezleri ve sistemleri kurmak. Film kurgu, yapım, animasyon film, video filmi ve ilgili tüm iletişim sistemlerini ve görsel materyeli ve filmlerle eğitimciliği sağlayan yapılar oluşturmak. Bu konuda yurt dışında var olan ve benzer dijital, sanal, film ve animasyonlarla eğitim yapan yerlerle kooperasyon ve koordinasyon kurup oradaki mevcut eğitim sistemlerini Türkiye’ye getirmek ve tercüme etmek; Türkiye’ye ve Türkçe’ye uyarlamak. İlgili Mevzuata ve kanunlara uygun olarak Cinsel sağlık müzeleri ve eğitim merkezleri açmak.


21- Uluslararası Anadolu Cinsel Sağlık Kongrelerini (International Anatolian Sexual Health Congress) düzenlemek, bunların alt yapısını oluşturmak, bunlar için maddi finans kaynakları araştırmak bulmak, oluşturmak yaratmak, sponsorlar bulmak. http://www.twincongress2015.com 


siteleri ile 1. Anadolu Cinsel Sağlık Kongrelerini gerçekleştirmek ve bunun devamını yine bu ve benzeri siteler aracılığı ile 2-3 yıllık periyotlarla gerçekleştirmek. Halka açık Uluslararası ve Ulusal Cinsel Sağlık Festivali serilerini  (International Sexual Health Festival-EVE Festival) düzenlemek. 

www.evefestival.org
 


sitesi ve benzerleri aracılığı ile halka açık cinsel sağlık festivalleri, aktiviteleri, kongreleri, sempozyumları ve benzeri aktiviteleri düzenlemek,

22- SEXUS JOURNAL: Uluslararası bilimsel ve akademik düzeyde SEXUS Journal isminde veya başka isimlerde elektronik ve/veya basılı bilimsel dergiler yayınlamak, bu derginin alt yapısını ve web faaliyetlerini, hakem kurulunu, sistemli çıkmasını düzenlemek. Benzer alanlarda halka yönelik dergiler çıkartmak. Bu faaliyetler konusunda finansal yapılandırılmayı, sponsor ilişkilerini düzenlemek. Anadolu Kongreleriyle birlikte yılda dört kez çıkacak olan Quartery Journal SEXUS’un şu andaki web sitesinden yayınlar yapmak: 

www.sexusjournal.com

ve

www.sexusjournal.org 

sitelerini satın almak ve güncelleştirmek. Bu ve benzer uluslararası veya ulusal akademik, bilimsel ya da halka yönelik dergiler çıkartmak.

23- Cinsel Sağlık, Eğitim, Araştırma ve Tedavi konusunda her türlü ARAŞTIRMAYI  yapabilecek yürürlükteki mevzuata uygun sağlık kurumları oluşturmak, 3. Ve 4. Maddede yazılı amaçlarıyla ilgili HER TÜRLÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYI YAPMAK; bu amaçla yan şirketler, şahıs firmaları, limited şirketler, anonim şirketler, holding şirketler kurmak. Bahsi geçen araştırmalar şöyle sıralanabilir:

  • Cinsel eğitim, araştırma ve tedavi ile ilgili her türlü MEDİKAL, BİYOKİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK, JİNEKOLOJİK, ÜROLOJİK, PSİKOLOJİK, PSİKİYATRİK, NÖROBİLİMSEL, NÖROLOJİK Tıbbi araştırma ve eğitim faaliyeti.

  • Anketler, sosyolojik testler-araştırmalar.

  • Cinsellikle ve/veya psikoloji ve psikiyatri ile ilgili her türlü PSİKOMETRİK TEST, Kişilik Testleri ve envanterleri, Cinsellikle ilgili her türlü envanter, skala, psikometrik test vb.

  • Ulusal ve Uluslararası kurumlarla ve ulusal/uluslararası bilim adamları ve akademisyenlerle derneğin ilgili  Maddelerdeki amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü bilimsel ve akademik çalışma, araştırma.

24- CİSEATED’in amaçlarından birisi de cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel hastalıklar, zührevi hastalıklar, HIV-AIDS, genital yolla bulaşan bakteriyel ve viral hastalıklar konusunda Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı olarak ve ilgili kanunlara ve mevzuata uygun olarak tedavi merkezleri, poliklinikleri, cinsel terapi merkezleri ve tedavi kurumları açmak bu kurumları yerli yabancı kurumların desteği ile birlikte yürütmek. Bu kurumlara eğitimli tıbbi elemanları ve psikolog, psikiyatristleri, kadın ve doğum hastalıkları uzmanlarını, ürologları tahsis etmek ve onlara bu merkezlerde iş vermek; bu konularda hem halkı ve hem de sağlık profesyonellerini eğitmek,

       Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Cinsel Sağlık, Eğitim, Araştırma ve Tedavi konusunda sosyal ve kültürel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

    Madde 3ÜYELİK

1-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

2-Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

3-Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

4-Ayrıca CİSEATED Genel Kuruluna aşağıda yazılan amaç ve hedeflerle ilgili olumlu etkiler sağlayabilecek ve Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kişiler ve/veya uzman kişiler, hekimler, uzman doktorlar, psikiyatristler, psikologlar, sağlık profesyonelleri, akademisyenler ve derneğin faaliyetleri konusunda destek olabilecek uzmanlık ve yetkinliğe sahip olan vb.  kişiler alınabilir. Uygun kişilerin üye olarak alınmaları için Dernek Genel Kurulundan en az ÜÇ ÜYENİN yazılı referansını almaları gerekir. Başvuran ve referansları getiren, üyelik şartnamelerini uygulayan kişinin üye olması için, Yönetim Kurulu’nda kabul edilmesi, kayıt ve üye defterine işlenmesi gereklidir.

5-Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

 

Üyelikten Çıkma

            Madde 4ÜYELİKTEN ÇIKMA

1-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. E-posta ile yapılan bildirimler geçerli olmaz, mutlak üyenin yazılı bir dilekçe vermesi gerekir.

  2-Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

            Madde 5ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

5-CİSEATED hakkında herhangi bir ortamda gerçeğe uymayan bir biçimde olumsuz konuşmak, kötü ve olumsuz, yanlış bilgiler üretmek, gerçekliği olmayan dedikodular yapmak ve derneğin çalışmalarına maddi ve manevi bir biçimde zarar vermek.

6-CİSEATED içinde derneğin faaliyetlerini bloke etmeye çalışmak ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda olumsuz eylemler, çabalar içinde olmak, dernek içinde hasım hane bir biçimde ikilik çıkararak kulis ve entrika çevirmek; yönetimi ele geçirmek ve/veya amaç ve faaliyetlerini kendi çıkarlarına yönelik kullanmak için anti-demokratik olarak ikilik ve husumet çıkarmak, kulis yapmak, entrika çevirmek ve derneğin sağlıklı işleyişini bloke edebilecek ve engelleyecek olumsuz faaliyetler yapmak; kavga çıkarmak.

7- CİSEATED genel cinsel eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ters düşecek etik olmayan davranışlar yapmak.

8- CİSEATED Derneğinin amaç ve hedeflerini kendi çıkarları ve maddi amaçları doğrultusunda kötüye kullanmak ve bu eylemin net belgelerle ve kanıtlarla ve/veya mahkeme kararıyla ispatlanması.

9-Genel Başkanın ve Yönetim Kurulunun bilgisi olmadan ve/veya Genel Başkanın OLURU ve yazılı talebi olmadan herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin habersiz banka hesaplarından para çekmesi, hem Yönetim Kurulu üyeliğinin, hem de dernek üyeliğinin düşmesine ve bu kişinin otomatik olarak dernekten ayrılmasına neden olur.

10-Son aidatını ödedikten sonra, ondan sonraki 3 yıllık bir süre içinde toplam 3 yıllık dernek aidatını (300 TL) ödememek.

11-CİSEATED Derneğinin ilkelerinin ve amaçlarının, faaliyetlerinin belirlediği çizgilerin ötesinde ve bunlarla çelişecek, bunlara zıt faaliyetler yapmak.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

            Madde 6DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yılda bir seçilir.

            1-Genel kurul,

            2-Yönetim kurulu,

            3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- KURULUŞ VE TOPLANTI

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

            Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda birŞubat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- OY KULLANMA VE KARAR ALMA

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.           Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 10-YÖNETİM KURULU

            Yönetim kurulu, BEŞ asil ve BEŞ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- CİSEATED’in cinsel sağlık, eğitim, araştırma ve tedavi konusunda hem yerli, hem de yabancı kurumlarla, derneklerle ve yapılarla kooperasyon ve koordinasyonunu sağlamak.

13- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararları almak ve uygulamak.

14- CİSEATED’in bu tüzükte yazılı tüm amaç ve faaliyetlerini yerine getirmek.

15-CİSEATED’in cinsel sağlık, eğitim, araştırma ve tedavi konusunda yapacağı tüm ulusal ve uluslararası bilimsel aktiviteleri, kongre ve festivalleri finans kaynakları bularak ve oluşturarak organize etmek.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 11-DENETİM KURULU

            Denetim kurulu, ÜÇ asil ve ÜÇ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

            Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

            Madde 12-DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

            Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak ta 8.5 TL  (YILDA 102 TL) aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7- Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.

8-Mevduat faizleri.

9-Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan dergi, periyodik yayın, broşür, kitap, resim, kartpostal, kaset, video kaset, DVD, CD vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.

10-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen her çeşit kongre, konferans, seminer, panel, workshop (atölye, eğitim) gibi bilimsel toplantılardaki kayıt ücretlerinden, otel konaklama satışlarından, eğitim amaçlı toplantı ya da organizasyonlardan ya da çay, balo, kermes, piyango, festival yemek gibi sosyal ve kültürel toplantılardan ve elde edilen gelirler.

11- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

12-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için kurmuş olduğu iktisadi ticari işletmeler, her çeşit şirket, ilgili mevzuata uygun olarak kurulmuş olan her türlü eğitim müessesesi, poliklinik ve sağlık kuruluşu, eğitim müessesi, enstitü vb. gibi kurumlardan elde edilen gelirler.

13-Tüzükte belirtilen Uluslararası Anadolu Cinsel Sağlık Kongresi Serisi, yada diğer kongreler veya bilimsel etkinliklerde  ve beraberinde yapılan festivallerdeki her çeşit kayıt ücreti, stand satışı, otel konaklama ücreti, yiyecek-içecek satışı vb. gibi çok çeşitli amaçlarla kongreye veya festivale katılınması için sağlanan gelirler.

14-Tüzükte ilgili yerde bahsi geçen halka ve/veya sağlık personeline yönelik verilen her çeşit eğitim, kurs, seminerler, süpervizyonlar, mezuniyet sonrası eğitimler vb. gibi tüm eğitimlerden elde edilen gelirler.

15-Tüzükte belirtilen pek çok çeşitli eğitim, tedavi ve ticari faaliyetten elde edilen tüm gelirler.

16-Tüzükte belirtilmediği halde daha sonra gelir faaliyeti olabilecek ve tüzüğün bu bölümüne Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul onayı ile eklenebilecek tüm diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

            Madde 13-DEFTER TUTMA

            Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

            Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14- GELİR VE GİDERLER, BELGELERİ

1-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

2-Derneğin Giderleri:

A-Derneğin Genel Giderleri:

1-Dernek merkez adresinin kira, elektrik, internet, ADSL, telefon, cep telefonu, havagazı, aygaz, su, ısıtma, apartman aidatı giderleri.

2-Derneğin faaliyetleri için kiralayacağı merkezlerin, eğitim yerlerinin ve apartman dairelerinin kira, elektrik, internet, ADSL, telefon, cep telefonu, havagazı, aygaz, su, ısıtma, apartman aidatı giderleri.

3-Yönetim ve büro giderleri.

4-Personel giderleri.

5-Demirbaş eşya giderleri.

6-Yayın ve yazışma giderleri.

7-Derneğin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu’nca yapılmasına karar verilen her türlü faaliyetin ve aktivitenin tüm giderleri.

8-Her türlü web sitesi giderleri ve masrafları.

9-Yayıncılık konusundaki her türlü genel gider.

B-Derneğin Özel Giderleri:

1-Tüm kongrelerde, festivallerde, bilimsel faaliyetlerde, seminerlerde, eğitimlerde ve bilumum kongreyle/festivalle ilgili kongre şirketleri veya kongreye alt yapı hazırlayan şirketler tarafından faturalanmış kongre hizmetlerinde yapılmış olan masraflar.

2-Eğitim amacıyla yapılan tüm olası faaliyetlerdeki her türlü giderler, yer kiralama giderleri.

3-Derneğin özel amaçlarını gerçekleştirmek için cinsel sağlık, eğitim, araştırma ve tedavi amacıyla geliştirdiği tüm projelerdeki ve aktivitelerdeki her türlü gider.

4-Dernek için faaliyet amacıyla satın alınmış taşıtların satın alma ve sürekliliğin sağlanması için bilumum (bakım, benzin, dizel motorin gibi vb.) tüm giderleri.

5-Kongreler, festivaller, bilimsel-kültürel-sosyal etkinliklerdeki Dernek faaliyetleri için SATIN ALINAN VE/VEYA KİRALANAN satın alınan her türlü alet, edevat, makine, bilgisayar, bilgisayar aksesuarı, lap top, projektör, ses sistemi, simültane tercüme sistemi, anfi, kolon, anfili mikser, holografik ses ve görüntü sistemleri gibi gerekli malzemelerin faturalandırılmış satın alma giderleri.

6-Derneğin tüzükte yazılı tüm faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan uzmanlara ödentiler. Danışmanlık, teknisyenlik, belli bir faaliyet için belli bir uzmanlık gerektiren alanda bir süre çalışma vb. gibi Yönetim Kurulu tarafından ücretlendirilen insan emeği, danışmanlık gibi vb. bedelleri karşılığındaki ödentiler.

7-Derneğin faaliyetlerini gerçekleştirmek için uzun veya kısa süreli maaşla çalıştırdığı kişilere (sekreter, bilim adamı, araştırmacı, anketör, kongre ve festival komitesi görevlileri vb. gibi) ödediği ödentiler.

8- Derneğin faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için yurt dışından veya yurt içinden gelen diğer bilim adamlarının veya araştırmacıların veya eğitimcilerin yol ve konaklama masrafları.

C-Derneğin Diğer Giderleri:

CİSEATED’in cinsel sağlık, eğitim, araştırma ve tedavi konusunda, aile kurumunu korumak amacıyla ve kamu yararına olan dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için, bu bölümde yazılmayan fakat ani olarak çıkabilecek ve derneğin ödemesi gereken, her türlü ekstra ödentiler. Bu amaçların gerçekleştirilmesi ile ilintisi olabilecek her türlü masraf ve ödenti.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 15-BEYANNAME

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 16-BİLDİRİMLER

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Temsilcilik Açma

Madde 17-TEMSİLCİLİK

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

  Madde 18- İÇ DENETİM

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri  

Madde 19-BORÇLANMA

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

            Madde 20- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Yönetim Kurulundaki Üyelerin Görevleri

Madde 21-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 

1-Genel Başkanın Görevleri; Tanım: Dernek Genel Başkanı derneği ve Dernek Yönetim Kurulunu yönetir. Tüzüğün uygulanmasını, gereken toplantıların yapılmasını, kişilerin e-posta yoluyla toplantıya çağrılmasını, CİSEATED’in cinsel sağlık, eğitimi araştırma ve tedavi yönündeki tüzükte yazılı tüm amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için tüm olası yönetim faaliyetlerini gerçekleştirir.

A-Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder. Derneği ve Yönetim Kurulunu yönetir.

B- Yönetim Kurulu toplantılarına, Kurucu Üye Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

C-Yönetim Kurulunca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

D- Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısını görevlendirir.

E- Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulunu E-posta ve/veya telefon aracılığı ile çağırır, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve alınan kararlar hakkında oy kullanır.

 

2-Genel Başkan Yardımcısının Görevleri; Tanım: Genel Başkanın olmadığı durumlarda, hastalık ve/veya bazı insanlık hallerinde, başkanın izni ve bilgisi dahilinde bazı başkanlık görevlerini üstlenebilir.

Genel Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

A- Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve alınan kararlar hakkında oy kullanır.

B- Yönetim Kurulunun ve/veya Genel Başkanın vereceği görevleri yapar.

C-Bulunmadığı durumlarda Genel Başkana vekalet eder.

 

3-Genel Sekreterin Görevleri; Tanım: Sekreter derneğin tüm sekretarya, yazışma ve kayıt tutma işlerinden sorumlu üyesidir.

Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri;

A-Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

B- Genel Başkan’la birlikte Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.

C- Genel Başkanla birlikte toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

D- Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği Dernekler ve Vakıflar Mevzuatında yazılı görevleri  veya yeni tanımlanana ve Başkan tarafından verilen görevleri yürütür, sonuçları Yönetim Kurulu’na ve Genel Başkan’a bildirir.

E-Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını, Genel Başkanla birlikte yürütür.

F-Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.

G- Yönetim Kurulu’nun dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurul’da sunar.

H- Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve alınan kararlar hakkında oy kullanır.

 

4-Saymanın Görevleri; Tanım: Sayman Genel Başkanla birlikte derneğin mali ve finansal işlerini yürütür. Bu konuda incelemeler yapar, derneğin mali ve finansal raporlarını çıkarır. Tüm görevlerini gerçekleştirmek için Genel Başkanın sözlü veya yazılı talimatını ve OLURUNU almak zorundadır.

Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur. Genel Başkanın bilgisi, inisiyatifi ve sözlü ve yazılı emri ve OLURU olmadan tek başına finansal işleri yürütemez.

Saymanın görevleri;

A-Derneğin taşınır ve taşınmaz malvarlığına ilişkin işlemleri ayniyat talimatına göre yürütür.

B-Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını Genel Başkanla birlikte yapar.

C- Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlem alır.

D-Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.

E-Dernek personelinin bordrosunu, SSK’na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar.

F- Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

G-Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.

H-Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura ya da noter onaylı gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkan’a onaylatır.

İ-Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Yönetim Kurulu kararıyla yapar.

J-Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasını yanında Dernek başkanın olması koşuluyla çeker. Bağışları bağış belgesiyle ve Başkanın onayıyla dernek adına alır.

K- Her türlü kıymetli evrak ve parayı, Başkanın onayı ve bilgisi dâhilinde dernek kasasında saklar.

L- Bankadan Genel Başkanla birlikte çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı Genel Başkanın OLURU ve bilgisi dâhilinde verir. Dernek Kasası Yönetim Kurulunun karar verdiği güvenli bir adreste ve/veya Genel Başkanın ikametgâh adresinde bulunur.

M- Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve alınan kararlar hakkında oy kullanır.

 

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

            Madde 22-TASFİYE

 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Cinsel Sağlık Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneği (Tasfiye-CİSEATED)” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

            Hüküm Eksikliği

Madde 23-HÜKÜM EKSİKLİĞİ VE İLGİLİ MEVZUATLAR

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu kanun ve yönetmelikler www.dernekler.gov.tr adresinde olduğu gibidir.

           

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.         

            Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı:

Görev Ünvanı:

Doç. Dr. Ümit SAYIN

Dernek Genel Başkanı

Yard. Doç. Dr. Asiye KOCATÜRK

Başkan Yardımcısı

Uzman Psikolog Elif Can GÜRSOY

Dernek Sekreteri

İktisat ve Muhasebe Uzmanı Özgül TANDORUK

Dernek Saymanı

Uzman Psikolog Irmak DEDECAN

Üye

 

 

 

Bu tüzük 23 (Yirmiüç) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir
GOVERNMENT APPROVED STATUTE OF ASEHERT


Article 1: NAME, CENTER of the ASSOCIATION
 
A- The name of the association is “CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA VE TEDAVİ DERNEĞİ” (CİSEATED). The association acts in Turkish; however the web-site and some existing Turkish records can be translated and kept in English as well, because it will be in coordination and cooperation with foreign associations with activities on similar subjects. English name of the association is “Association of Sexual Health Education Research and Treatment” (ASEHERT)
 
B- The beginning web-site of the association is www.ciseated.org ; in time there can be other web-sites as well. Web-sites act in both Turkish and English. Its logo is the logo indicated above. The center of the association is ISTANBUL. There is and will be no other branch of the association; it will act as one branch unless it is decided otherwise in ASEHERT Board of Management and/or General Board.
 
C- In the beginning, the address of the association is: ISTANBUL. By time, the center of the association will be moved to another address in Istanbul as a result of the association’s income and gain of an amount of pecuniary obligation, and this matter will be recorded in the head information book and circular, the notification of this matter will be made to the Bureau of Associations and administrative-civilian directorships. The association safe, association province documents and all books, records and documents related to the association will be kept in a convenient address the Board of Directors see proper and/or in the residence of the Chief Executive deemed convenient and/or in a safe address.
 
 
The purpose of the association and the activity subjects and methods to be implemented to achieve this purpose and the scope of its activities

Article 2: PURPOSE AND SCOPE OF ACTIVITY OF THE ASSOCIATION
 
1-SHORT DEFINITION: Founding  purpose of the association is to do research on sexual health and human sexuality, sexual physiology, sexual dysfunctions, the treatment and causes of sexual dysfunctions at national and international levels, to perform multidisciplinary and interdisciplinary research and studies of sexual treatment and related subjects; educate the public and the society, doctors, sexual therapists, psychiatrists and psychologists, professionals of health; accomplish scientific and academic research on sexual health; undertake  service of research, education and treatment about malfunctions related to sexuality; organize scientific and academic studies in cooperation with, associations abroad about the topics mentioned above. Execute scientific, academic studies and scientific research for the purpose of public sexual health promotion, protection, education and information on topics such as family therapy, family counselling, sexual therapy, protection of the family institution. Establishing family counselling centers, sexual therapy centers, and many counselling, education, research and treatment centers for promoting public welfare and protection of the family health compatible with the necessary law, statutes and circulars and legislations of the Ministry of Health and Ministry of Education.
The purpose of the association is:
1-To do research in order to enable Sexual Education, Research and Treatment activities,

2-To organize education activities like courses, seminars, congresses, scientific festivals, conferences and panels,

3-To obtain all kinds of information, document and publication, and establish a documentation center necessary to implement the purpose, to publish publications like newspapers, journals or books in accordance with its purpose in order to announce its activities,
 
4-To provide a healthy working environment to achieve its purpose, acquire all kinds of technical tool and equipment, stationary and fixture,

5-To organize donation activities with the statuary permits and accept domestic and international donations,

6-In order to acquire the necessary income to achieve the purpose of the statute, establish economical, commercial and industrial businesses and manage them,

7-To open local entertainment foundations, to establish social and cultural facilities and furnish them for the benefit of its members and for their leisure time.

8-To organize dining meetings, congresses, festivals, concerts, balls, exhibitions, sport, travel and entertainment activities, etc., in order to forge the relationship between members or promote its members to benefit from such activities .

9-To buy, sell or rent, chattels or real estates and reclaim ownership on real estates,

10-In order to achieve its purpose if need be, to found foundations, federations or join a federation, to found facilities that associations are capable of with the statuary permits,

11-To participate in international activities, to become members of associations or organizations abroad and to do collaborative work or aid one another, to prepare the necessary internal regulations to implement those activities,         

12-In order to achieve its purpose if need be, under the Law no: 5072 on the Foundation and Relationship of Associations and Foundations with Public Institutions and Establishments, to implement collaborative projects with Public Institutions and Establishments within their related areas.

13-To create funds in order to provide its members with fundamental needs like food and clothing and other types of goods or services and to provide for their short term credit needs.

14-To open offices-branches in places where deemed necessary

15- To create platforms with other associations, foundations, syndicates or other NGOs to achieve a
common purpose in fields related to the purpose of the association and not prohibited by law.

16-To organize special education activities for the public and the lay men. For the protection of the family and the institution of family to organize education activities about basic sexual physiology, sexual health and sexual function disorders, venereal diseases, HIV-AIDS and their treatment. To organize educational events on BIRTH CONTROL, birth, abortion, healthy child care and upbringing. To plan, program and implement all kinds of educational activity related to women together with institutions domestic and abroad. To publish journals, articles, books and web sites on this topic. To organize seminars, workshops, educational sessions, conferences, panels, symposiums. To organize long or short term paid courses, seminars, conferences, workshops, etc., comprising of different modules and education Programmes in state or private universities for the university students. With the hypothesis to protect Turkish family structure and the institution of family  to organize special seminars, lectures, conferences, courses, workshops, paid educational Programmes and to prepare regulations within the association in order to implement those activities,

17-To organize various paid educational Programmes, workshops, seminars, long and short term courses, conferences, congresses for public and youth over 21 years old, about sexual educational topics like TANTRA and Far Eastern sexuality and sexual techniques, ESR (Expanded Sexual Response) etc. As a start, to give special seminars, education about sexual function disorders like vaginismus and anorgazmi as stated in the web site www.tantraakademi.com. To do scientific, academic research, education and studies in order to realize a happier, more harmonious and pleasurable relationship and ‘a happy family institution’,

18- To implement activities in health,  cultural , educational and social fields;  To organize dining meetings, congresses, festivals, concerts, balls, exhibitions, sport, travel and entertainment activities, etc., in order to forge the relationship between members or promote its members to benefit from such activities. The members of the association benefit from these activities for FREE or with a minimum fee the Board of Directors determined according to the conditions. To prepare regulations within the association in order to buy, sell or rent, chattels or real estates and reclaim ownership on real estates,
 
19-In order to realize these objectives to establish cooperation and coordination with specialized institutions like IASHS, NACS, FIAS, SEXPO Foundation, SSSS, WAS, IASR, UNICEF, United Nations, AASECT, ISSWSH, EFS;  to organize joint scientific and educational studies, congresses, educational Programmes, festivals;  for the graduates of these specific courses compatible with the accredited or unaccredited exams, to issue certificates as sexual therapist, sexologist, sexual health expert, sexual health coach, sexual health consultant, etc.

20-To establish digital documentation and editing centers; film animation centers; centers for education using films; educational centers or systems that are digital, virtual or through internet. To establish elements that realize education through films, film editing, production, animation, videos and all related communication systems and visual material. To establish cooperation and coordination with parties abroad who perform education by similar digital, filmed or animated media and bring those systems to Turkey and translate them; to adopt them to Turkey and Turkish. To open museums and education centers on sexual health in compliance with the related law and regulations.

21-To create and find financial resources or sponsors to organize International Anatolian Sexual Health Congresses and to establish the foundations for these congresses. www.sexologycongress2014.com and  www.sexologycongress2014.org

To organize the International Anatolian Sexual Health Congresses; to establish their infrastructure; to search, find, create, raise financial resources for them; to find sponsorships. To realize First International Anatolian Sexual Health Congress via  http://www.twincongress2015.com    web sites and to release consecutive congresses with these or similar web sites within 2 or 3 year periods. To organize national end international Sexual Health Festival series that are free and open to public (International Sexual Health Festival-EVE Festival). To organize sexual health festivals, congresses, symposiums and similar activities that is open to public via the web site http://www.twincongress2015.com or the like.

22- SEXUS JOURNAL: To publish electronic and/or printed international scientific and academic SEXUS Journal or the like; to manage the foundation, board of referees and web activities of this journal and regular publication/printing of it. To publish similar journals and magazines for the public. To manage financial establishments and sponsorship relations for these activities. To publish via the present web site of   Quarterly Journal SEXUS that will be released quarterly together with the start of Anatolian Congresses: to buy the web sites www.sexusjournal.com andwww.sexusjournal.org and update them. To publish similar national or international academic, scientific or public journals.

23- To establish health institutions in compliance with the current regulations that may do all kinds of RESERACH on sexual health, education, research and treatment; TO DO ALL KINDS OF RESEARCH in compliance with the purposes mentioned in Articles 3 and 4; to establish companies, limited companies, joint-stock companies, holding companies. The research in question may be listed as:
  • All kinds of MEDICAL, BIOCHEMİCAL, MICROBIOLOGICAL, GYNECOLOGICAL, UROLOGICAL, PSYCHOLOGICAL, PSYCHIATRIC, NEUROSCIENTIFIC, NEUROLOGICAL research and education activities related to sexual education, research and treatment.
  • Surveys, sociological tests-studies.
  • All kinds of PSYCHOMETRIC TETS related to psychology and psychiatry, Personality Tests and inventories, scales, psychometric tests, etc.  All kinds of scientific and academic study and research with national and international scientists and academicians in order to actualize the purposes of the association in the related articles.

24-In agreement with the Ministry of Health and in compliance with the current regulations, to open treatment centers, polyclinics, sexual therapy centers, and treatment institutions on sexual function disorders, sexual diseases, venereal diseases, HIV-AIDS, bacterial or viral diseases transmitted by genitalia and to manage those institutions with the support of national and international institutions.  To find and recruit trained medical staff, psychologists, psychiatrists, gynecologists, urologists   to these institutions; to educate both the public and the health professionals on these subject matters.  
       Activity Fields of the Association
The association implements national and international scientific, social and cultural activities on sexual health, education, research and treatment.
 
Membership and Membership procedures
    Article 3MEMBERSHIP
1-     Every person or legal entity who has the capacity to act and who has the prerequisites mentioned in the regulations that accept to work in accordance with the purpose and principles of the association has the right to be a member of the association.   But, the persons with a foreign nationality must have the permit for residency in order to be a member. These conditions are not required for honorary members.
2-  The written application to the president of the association should be decided within 30 days and the response as refusal or acceptance is delivered to the applicant in written form. The accepted member is recorded to the log book composed for that purpose.
3-     The real members of the association are the people accepted by the founding members and board of directors as members due to their application.
4-     Also, individuals that can contribute benefits to the general assembly of ASEHERT and individuals and/or experts, doctors, specialized doctors, psychiatrists, psychologists, health professionals, academicians and individuals with expertize and competency that can contribute to the activities of the association, deemed convenient by the board of directors may be accepted to membership
5-Those who made important contributions to the association materially or personally may be accepted to the association as honorary members with the decision of the board of directors.
 
 
Membership cancellation
            Article 4- MEMBERSHIP CANCELLATION
            1-Every member has the right to cancel his association membership with a prior written petition. Petitions via e-mails are not accepted. The member has to apply with a petition in written form.
            2-The removal procedure is deemed completed as the petition reaches the board of directors. Membership cancellation does not cancel the accumulated debt of the member to the association.
 
Membership dismissal
            Article 5MEMBERSHIP DISMISSAL
 The conditions that require membership dismissal:

1-To act in violation of the regulations of the association,
2-To abstain from the appointed work load regularly,
3-To not to comply with the decisions taken by the organs of the association.
4-To lose the conditions necessary to be a member,
5-To talk negatively not consistent with the truth, to create bad, negative and incorrect information, to gossip untruthfully about ASEHERT. To damage the association’s work materially or morally.
6- To try to blockade the associations’ actions and to exercise negative actions or efforts regarding association’s running; to create divisions in a hostile manner by lobbying and conspiracy; creating hostility and division antidemocratically, lobbying in order to seize the management and/or to manipulate the purpose and activities of the association for one’s own objectives and to indulge in activities that may prevent the healthy working of the association; to start fights.
7-To indulge in unethical behavior that may be in contrary to the general sexual education and research activities of ASEHERT.
8- To abuse the purpose and activities of ASEHERT for one’s own objectives and material gain and the fact that these activities are proved by concrete evidence and court decision,
9-The drawl of money by a member of the Board of Directors from the bank accounts without the Chairman’s APPROVAL or written request will result in the cancellation of his/her Board of directors membership and the dismissal of this person’s membership from the association.
10-Not paying the annual subscription fees in three consecutive years (300 TL) after the last payment of the subscription fee.
11- To exercise behaviors that is conflicting with ASEHERT’s principles, purpose and scope.
 
The person will be dismissed with the decision of the Board of Directors in case of identification of any of the situations mentioned above. Individuals that drop out or that are dismissed from the association are deleted from the association’s members log book and cannot claim any rights from the association’s assets.  
 
           
Association Organs
            Article 6ASSOCIATION ORGANS
Association organs are mentioned below. The Board of Directors and Board of Supervisors are elected by the General Assembly every three years.
            1-General Assembly,
            2-Board of Directors,
            3-Board of Supervisors,
The establishment of the General Assembly, Assembly Time and the Method of Invitation and Assembly   

Article 7- ESTABLISHMENT AND ASSEMBLY
General Assembly is the most authorized organ of the association and is comprised of members registered to the association. 
            General Assembly;
1-Assembles regularly at the date that is mentioned in this regulation,
2-Assembles extraordinarily within 30 days if deemed necessary by the Board of Directors or with the written request of 1/5 members of the association.   
 
The regular general assembly assembles every 3 years, in February, at the day, place and hour which is decided by the Board of Directors. 
The general Assembly is invited to the meeting by the board of directors.
If the board of directors does not invite the general assembly to the meeting, with the appeal of one of the members, the judge appoints three members to invite the general assembly members to the meeting,
 
Invitation Procedure
The board of directors manages the list of members that has the right to participate in the general assembly according to the association’s regulations. The members who has the right to participate in the general assembly are invited at least 15 days before, by declaring the day, hour, place and agenda of the meeting in written form in at least one newspaper or at the web site of the association, by sending email to the member’s address or by sending a message to the given contact number or via local broadcasting instruments. The day, hour and place of the second meeting are also stated in this invitation, if the majority number cannot assemble.  The time between the first and the second meetings can be less than 7 days or exceed 60 days.

If the meeting is delayed for reasons other than not having the majority number, this situation is declared to the members with the reasons of the delay, in compliance with the invitation methods utilized in the first invitation. The second meeting must be realized within 60 days after the date of delaying. The members are invited to the second meeting according to the principles mentioned in the first article.
The general assembly can not be delayed more than once.
 
Meeting Procedure
The general assembly assembles with simple majority of the members who has the right to join and with the 2/3 of them in case of regulation change or the dissolution of the association; in case of not obtaining the majority majority is not required in the second meeting. But the number of members that attend this meeting can not be less than twice of the  total number of the board of directors and board of supervisors.   
The list of members who has the right to participate in the general assembly is kept present at the meeting place.  The official IDs of the members that will enter the meeting place is checked by the board of directors and the individuals authorized by the board of directors. The members enter the meeting place by signing their signature where their name is written.  
If the quorum is acheived this is recorded and the meeting is initiated by the chairman or a member of the board of directors who is authorized by the chairman.  If the majority number is not acheived a written record is prepared by the board of directors.   
After the opening, the meeting council is composed  by electing a chairperson, enough number of deputies of the chairperson and a transcriber  in order to direct the meeting.
In the elections to select the organs of the association, it is obligatory for the voting members to show their IDs to the meeting council and sign under their on the list.
It is the responsibility of the cahirperson to direct and secure the meeting. 
In the general assembly only the topics of the agenda is discussed. But if 1/10 of the members present at the meeting   submit a written statement of a case then it is obligatory to discuss this topic.   
In the general assembly every member has only one vote; it is obligatory to use the vote personally. The honorary members may attend the meetings but they cannot vote. If a legal entity participates in the meeting then the chairman of the board of directors or a person authorized by him/her may vote.
The subjects discussed in the meeting and the decisions taken are recorded in a proceeding book and signed by the chairperson of the meeting council and the scribers. At the end of the meeting the proceeding book and other documents are handed to the chairperson of the meeting council. The chairperson of the meeting council is responsible for securing these documents and hand it to the new board of directors within seven days.
 
 
Voting and Decision making procedures of the general assembly
Article 8-VOTING AND DECISSION MAKING
If not decided contrary, the voting can be done openly in the general assembly. In the open voting, the method the chairperson of the board of directors suggests is utilized.
In secret voting, the papers signed by the chairperson of the meeting or ballot papers are put into an empty case/box terminates it is opened and counted explicitly and the result is determined. The general assembly decisions are given by simple majority. The regulation changes and the dissolution of the association can only be realized by the votes of 2/3 of the present members. 
 
 
Decisions without a meeting or invitation
The decision taken by a written consent of all the members without them all assembling or the decisions of all the members taken by assembly without the meeting of the totality of all members in compliance with the invitation method mentioned in the regulations are admissible. Taking decisions in this manner is not compensatory with the stated meeting.    
The Mission and Authority of the general Assembly
 
Article 9-The below mentioned subjects are discussed and decided by the general assembly
   
1-The election of the association’s organs,
2-Changing the regulation of the general assembly,
3-Discussion of the reports of board of directors and board of advisors and their submission to the board of directors,
 4-Discussion and admission of the budget prepared by the board of directors with or without changing anything,
 5-Buying the necessary real estates or authorizing the board of directors for selling the already acquired real estates,
 6-The approval of the regulations about the activities of the association with or without making changes, by the board of directors,
 7-Determination of the daily fees and transportation fees that will allocated to the members who will be assigned for the activities of the association and the salary and all kinds of allowances which will be allocated to the chairman and members of the board of directors and board of supervisors of the association who are not government officers. 
8-Decission for the association’s joining or separation from the federation,
9-Association’s international activities, joining or leaving the associations or institutions abroad,
10-Founding a foundation,
11-Dissmisal of the association,
12-The decision about the other suggestions of the board of directors,
13-Implementation of other tasks that are assigned to the general assembly by the regulation,
The General Assembly inspects the other organs of the general assembly and can always remove them from office for justifiable reasons. 
The general assembly makes the last decision about the acceptance to membership and dismissal from membership. As the supreme organ of the association, settles the affairs not assigned to another organ of the association and implements its authority.  
 
Constitution, Mission and Powers of the Board of Directors
            Article 10-BOARD OF DIRECTORS

The board of directors is chosen by the general assembly as 5 full members and 5 alternate members
The board of directors determines the chairman, deputy chairman, secretary, accountant and member by allocation of duties, at the first meeting after the election.  
The board of directors can always call for a meeting by informing all the members in advance. It meets with simple majority of the members. The decisions are taken by the simple majority of the members that attend the meeting.
            In case of any discharge due to resignation from the board of directors’ full membership or for other reasons it is obligatory to call alternate members to duty.   
                                                                                            
 
The Duty and Powers of the Board of Directors
            The board of directors implements the below mentioned tasks.
 1-To represent the association or assign one or more of its members in this regard,
 2-To do the transaction regarding the income and expenditure accounting and prepare and propose the next budget to the general assembly,
 3-Preparing the regulations and proposing it to the approval of the general assembly.
4-With the authority given by the general assembly to buy real estate, to sell the movable and immovable properties of the association, to construct buildings or facilities, to make rent contract, to realize mortgages or estates  in favor of the association.
5-To open representative offices where deemed necessary,
 6-To implement the decisions taken at the general assembly,
7-At the end of every activity year, preparing the management accounting chart or the balance sheet and income chart together with a report explaining the activities of the board of directors and presenting it to the general assembly at the meeting ,
8- Facilitating the implementation of the budget,
9-Deciding to accept or dismiss members to the association.
10-Taking and implementing all kinds of decisions in order to realize the mission of the association,
11-Implementing the other tasks and using the powers assigned,
12- To cooperate and coordinate with national and international institutions, associations and establishments on sexual health, education, research and treatment that are ASEHERT’s scope.
13-To take all kinds of decisions in order to realize the association’s mission and implement them.
 14- To realize all the mission and activity of ASEHERT mentioned in this constitution.
15-To organize all national and international scientific activities, congresses and festivals that ASEHERT will do on sexual health, education, research and treatment, by finding and creating financial resources. 
 
Constitution, Mission and Powers of the Board of Supervisors
            Article 11-BOARD OF SUPERVISORS
            The board of directors is chosen by the general assembly as 3 full members and 3 alternate members
             In case of any discharge due to resignation from the board of directors’ full membership or for other reasons, it is obligatory to call alternate members to duty.
            The Mission and Powers of the Board of Supervisors
The board of supervisors inspects: if the association is operating in accordance with the mission and tasks mentioned in the constitution of the association in order to achieve its mission;  if the book, accounting and records are kept in accordance to the regulations and constitution of the association; according to  the principles and methods stated in the constitution of the association, with intervals not exceeding a year and presents the results of the inspection  to the board of directors and to the general assembly when it meets.   
The Board of supervisors calls the general assembly to meet if necessary.
 
Income Sources of the Association
            Article 12-REVENUE SOURCES OF THE ASSOCIATION
            The revenue sources of the association are listed below:
            1-Subscription Fee: For subscription 100 TL and monthly 8.5 TL (102 TL ANNUALY) is taken from members the general assembly is authorized to increase or decrease those numbers.
            2-The donations and aids taken with the free will of the real or legal persons.
3-The revenues that are obtained from activities organized by the association like tea parties, dinned meetings, travels and entertainment, live performances, concerts, sport contests and conferences
4-The revenues that come from the property holdings of the association,
5-The donations and aids that are taken in accordance with the legal provisions of fund raising.
6-The revenues that come from the commercial activities initiated for realizing the necessary income in order to achieve its purpose. 
7- The management revenues of the movable or immovable property. Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.
8-Bank deposit rates.
9-The revenues that come from the sales of journals, periodicals, brochures, books, post cards, cassettes,  video cassettes, DVDs, CDs , etc. that are produced by the association or whose copy rights are ceded to the association.
10-The revenues that come from the registration fees and hotel accomodation sales of all kinds of scientific meetings like congresses, conferences, seminars, panels and workshops; meetings and organizations for educational purposes or social and cultural meetings like tea party, ball, kermes, lottery, festival and dinning meetings.
11-The revenues that come from the commercial activities that the association initiates in order to obtain the necessary income to achieve its purpose.
 
12-The revenues that come from the economical-commercial businesses, all kinds of companies, educational establishments, institutes, polyclinics and health institutions that are established in compliance with the current regulations, in order to implement the mission of the association.   
13-The revenues  that are obtained at  participation in International Anatolia Congress Series or other congresses or scientific activities and the consecutive festivals for various reasons, like all kinds of registration fees, stand sales, accommodation fees and food-drink sales, etc.    
14-The revenues that come from all kinds of education, like courses, seminars, supervisions, post-graduate trainings, etc., given to public or health professionals, mentioned in the constitution in the related part.
15-All the revenues that come from various kinds of education, treatment and commercial activity.
16-All other types of revenues that although not mentioned in the constitution, has the potential to be a revenue source in the future  and which can be added with the decision of the Board of Directors and with the approval of the General Assembly.
 
The principles and methods of keeping an accounting book for the association and the books to be kept  
            Article13-BOOK KEEPING
            Book keeping principles;
The book is kept according to the business accounting principle. But, in case of an exceeding of the gross revenue under the 31st Article of the Regulation of Associations, the book is kept according to the balance sheet principle, starting from the next accounting period. 
In case of passing to balance sheet principle, if the revenue drops below the level mentioned above in two consecutive accounting periods, then business accounting principle can be reinitiated.
Accounting book can be kept according to the balance sheet principle with the decision of the board of directors, notwithstanding the limit mentioned above. 
If the association establishes a commercial business, additionally an accounting book under the provisions of the Tax Regime Law is kept for this commercial business.
Registry Book Keeping Method
The registry book keeping is done in accordance with the methods and principles stated under the Associations Regulation.  
Registry Books to be kept
The below stated registry books are kept in the association.
a) The registry books to be kept under the business account principle and the principles to follow are as below:
1-Decission Registry Book: The decisions of the board of directors are written in this book with the date and the number sequence and the members that attend the meeting sign under the decision.
2-Member Registry Book: The ID information and the registration and dismiss date of the members are kept in this book. The membership and annual subscription fees can also be recorded in this book.
3-Document Registry Book: The incoming and outgoing documents are registered in this book with the dates and a sequence numbers. The original of the incoming documents and a copy of the outgoing documents are filed. The documents that are sent or received via email are kept by taking a printed copy. 
4-Business Accounting Book: The incomes taken and expenditures made for the association are kept in this book openly and regularly.
5-Receipt Registry Book: The serial and sequence numbers of receipt documents, names, surnames and signatures of the persons who took or gave the receipt together with the date of taking or giving the receipt are registered in this book.
6-Fixed Assets Registry Book: The acquisition date and method of the fixed assets of the association together with the place where it was given or is used and the expired ones are registered in this book.  Receipt Registry Book obligatory to keep.
 
b) The registry books to be kept by the balance sheet principle and the principles to be followed are as below: 
1-The registered books in the 1, 2 and 3. subparagraphs of (a) are kept also in case of bookkeeping under the balance sheet principle.
2-Daily Wage Book and The Big Book: The method of keeping this book and registry type is under  the Tax Regime Law and the General Notice on Accounting System Implementation which was released with the authority given to the Ministry of Finance by this Law .
Ratification of the Registry Books
The registry books that are obligatory to be kept at the association (except the big book), should be ratified by the City Associations Directorate or the notary. Until the pages finish, these registry books are continued to be used and no intermediary ratifications are done. But, the Daily Wage Book which is kept according to the balance sheet principle should be ratified every year, the last month before the year it will be used. 
 
Revenue Chart and balance Sheet Management
In case of registry keeping according to the business account principle, “Business Account Chart” is managed at the end of the year (31 December) (as stated in Associations Regulation, Appendix-16). In case of book keeping according to the balance sheet principle, the balance sheet and revenue chart is prepared under the General Notice on Accounting System Implementation released by the Ministry of Finance at the end of the year (31 December).
 
            Revenue and Expenditure Transactions of the Association
Article 14- REVENUE AND EXPENDITURES, DOCUMENTS
1-Revenue and Expenditure Documents;
The revenues of the association are collected with a “Voucher” (an example is shown in the Associations Regulation, appendix-17). If the association’s proceeds are collected via banks, then the documents prepared by the banks like account summary document is accepted as a receipt.  The association’s expenses are done with expenditure documents like a bill, retail sales slip or free professional receipts. But for the expenses that are under the 94. Article of the Income Tax Law, “expense voucher” according to the provisions of the Tax Procedure Law, “Charge Slip” or “Bank Receipt” for the expenses that are not under it (stated in the Associations Regulation, Appendix-13), can be used as expense documents.  
The delivery of free goods and services to the institutions and organizations (stated in Associations Regulation, Appendix-14)   are done with “material aid delivery document”.  The delivery of free goods and services to the association by individuals, organizations or institutions is accepted by “Material Donation Receipt Document” (stated in the Associations Regulation, Appendix-15).
These documents are printed in the form and size shown in Appendixes-13, 14 and 15, as volumes composed of fifty originals and fifty coupons with carbon copy papers, with serial and sequence numbers, or as forms or permanent forms that can be printed by electronic systems or printers.  The documents that will be printed as forms or permanent forms should have the necessary qualifications. 
Receipt Documents
The “receipt documents” that will be used in collecting the revenues of the association (with the size and form stated in Associations Regulation, Appendix-17) is printed by a printing house with the decision of the board of directors.    
The related provisions of the Associations Regulation are implemented in matters regarding the printing and control of the receipt documents, their receiving from the printing house, their registry in the book, the handover between the new and old accountants, receipt document and the use of these receipt documents by the individuals who will receive revenues on behalf of the association and the submission of these revenues.
Authorization Document
Persons that will collect revenues on behalf of the association are chosen with the decision of the board of directors by stating the duration of authorization. The “authorization document” that has the ID information, signature and photographs (stated in the Associations Regulation, Appendix-19) is prepared as two copies and approved by the Chairman of the association. The full members of the board of directors may collect revenues without the authorization document.
The duration of the authorization document is determined as one year the most. The expired authorization documents are renewed according to the first clause. It is obligatory to return the authorization documents back to the board of directors within one week, in case of expiry of the document, dismissal or death of the person the document is authorized for.    Also, the authorization for collecting revenues can always be cancelled with the decision of the board of directors.
The Reservation Duration of the Revenue and Expenditure documents;
The receipt, expenditure and other documents that are used by the association, except the registry books, are conserved for 5 years in accordance to the number and date sequence within the books they are registered without prejudice to the duration stated in specific regulations.     
2-Expenditures of the Association:
A-The General Expenditures of the Association:
1-The rent, electricity, internet, ADSL, telephone, gsm, natural gas, water, heating, apartment allowance, of the center address of the association
2- The rent, electricity, internet, ADSL, telephone, gsm, natural gas, water, heating, apartment allowance, of the centers, education places  and flats that the association will rent for its activities.
3-Management and office expenditures
4-Staff expenditures.
5-Fixed assets expenditures.
6-Publication and correspondence expenditures.
7-All the expenditures of every activity, compatible with the purpose of the association that the board of directors assesses.  
8-All kinds of web site expenditures and spending.
9-All kinds of general expenditures on publication. 
 
B-Private Expenditures of the Association:
1-Expenditures that are billed by congress companies or by companies that organize infrastructure for congresses, festivals, scientific activities, seminars, trainings; expenditures on congress services.
2-All kinds of expenditures in all kinds of possible activites for education, rental expenditures.
3-All kinds of expenditures in all the projects and activities that are developed for sexual health, education, research and treatment in order to realize its special purposes.
4-All kinds of expenditures for acquiring and maintaining vehicles for the implementation of the activities of the association (maintenance, gas, diesel, etc.)
5-Billed purchasing expenditures of all necessary materials, equipments, machines, computers, computer accessories, laptops, projectors, sound systems, simultaneous translation systems, amplifiers, speakers, amplified mixers, holographic sound and image systems  PURCHASED AND/OR RENTED for the association activities in congresses, festivals, scientific-cultural-social events.   
6-The payments to the experts in order to actualize the activities stated in the constitution of the association.  Payments done by the board of directors for unskilled or skilled human labor like technical work, consultancy or labor for an activity that requires a certain expertise and a certain amount of time.    
7-Payments done to the employees recruited for long or short term with salary (secretary, scientist, researcher, surveyor, congress or festival committee attendants) in order to realize the association’s activities.
8- Transportation and accommodation expenses of other scientists, researchers or educators that come from within Turkey or abroad. 
 
C-Other expenses of the association:
All kinds of extra expenses that the association must pay, not written in this section but may suddenly pop up, in order to realize the purpose of the association for protecting the family and for the common good, within  ASEHERT’s scope in sexual-health, education and research. All kinds of expenses and payments that may be related to realizing these purposes. 
 
Declaration submission
Article 15-DECLERATION FORM
 
“Declaration Form” about the annual results of the activities and revenue and expenditure transactions of the previous year (present in the Associations Regulation, Appendix-21) is filled by the board of directors and submitted to the civil administration authorities within the first four months of the year by the chairman of the association.   
 
Announcement Responsibility         
Article 16-ANNOUNCEMENTS
Announcements to be submitted to the civil authorities;
General Assembly Decisions Announcement
Within 30 days after the regular or irregular general assembly, the General Assembly decision announcement that includes the full and alternate members elected to the board of directors, supervisors and other organs (as stated in the Associations Regulation, Appendix-3). In case of regulation change in the general assembly; general assembly meeting proceedings, the new and old form of the articles changed, the last form of the regulation every page signed by the simple majority of the members of the board of directors is submitted to the civil administrative authorities as appendix to an announcement in written form within the time limits stated in this article
 
Announcement of Real Estates
The real estates acquired by the association are announced to the civil administrative authority within 30 days after their registration at the land registry Office (as stated in the Associations Regulation, Appendix-26). 
Announcement for receiving donations from abroad
In case of receiving donations from abroad “Notification for Receiving Donation from Abroad” is filled and submitted to the civil administrative authorities before receiving the donation (as stated in the Associations Regulation, Appendix-4). 
It is obligatory to receive cash donations via banks and fulfill the announcement procedures before using it.   
Announcement of Changes
The change in the location of the association by filling “Announcement for Location Change” (stated in the Associations Regulation, Appendix-4); the change in the organs of the association except the general assembly (stated in the Associations Regulation, Appendix-25) by filling “Announcement for Change in the Association’s Organs) is announced to the civil administrative authority within 30 days after the change is made. The changes in the constitution of the association are submitted to the civil administrative authorities as an appendix to the general assembly resolution within 30 days after the general assembly meeting where the changes are made.
 
Opening Agencies
Article 17-AGENCİES
The association may open agencies where it deems necessary with the decision of the board of directors in order to implement the activities of the association.  The address of the agency is announced in written form, to the civil administrative authority of that region by the person or persons authorized with the decision of the board of directors.   
Internal Inspection of the Association
  Madde 18- INTERNAL INSPECTION
Altough the inspection in the association can be made by the general assembly, board of directors or the board of supervisor, independent inspection organizations can also be assigned for this. Inspection by the general assembly, board of directors or independent inspection organizations does not cancel the responsibility of the board of supervisors for inspection. 
Inspection of the association is realized by the board of supervisors every year at least once.  The general assembly or the board of directors can do inspection if deems necessary or assign independent inspection organizations for this purpose.
Indebtment Methods of the Association    
Article 19-INDEBTMENT
The association can take loans if necessary with the decision of the board of directors in order to fulfill its mission and implement its activities. These loans may be in the form of acquiring goods and services with credit or in cash.    But these loans cannot be in amounts that cannot be paid by the association’s resources or that may put the association in a difficult situation regarding the payment. 
            The changing of the constitution
            Article 20- CONSTITUTION CHANGE
            The constitution change can be made with the decision of the general assembly. 
In order to make a change in the constitution, 2/3 of the members that has the right to attend the general assembly are required.  In case of postponement of the meeting due to not obtaining majority, majority is not needed in the second meeting.  But, the number of members that participate in this meeting cannot be less than twice the number of members of the board of directors and supervisors. 
            Decision majority needed for constitution change is 2/3 votes of the members that has the right to attend the meeting and vote. In the general assembly constitution change is done openly.
 
The Duties of the Members in the board of directors
Article 21-DUTIES OF THE MEMBERS IN THE BOARD OF DIRECTORS
 
1-The Duties of the Chairman; Definiton: Chariman of the association directs the association and the board of directors. He/she directs all kinds of administrative activities for the implementation of the constitution, the realization of the necessary meetings, invitation of individuals to the meetings by e-mails, all kinds of administrative activities for the actualization of objectives and mission regarding sexual health, education and treatment, required to realize that are written in ASEHERT’s constitution
A-He/she manages the association and the board of directors.
B- He leads the board of directors’ meetings and founder member meetings.
C-He inspects the work of comissions that are established by the board of directors, management comittees and members that are assigned for various tasks.
D- When he is not available he assigns the deputy chairman for his Office.
E- He calls the board of directors to the board of directors meetings by email and/or telephone; he leads the board of directors meetings and votes for the decisions to be taken. 
 
2-The Duties of the deputy chairman; Definition: When the chairman is not available, in case of sickness or other kinds of human conditions, he/she can take the place of the chairman with his permission and knowledge.
The Mission and Powers of Deputy Chairman
A- He/she is responsible to the Board of Directors. He participates in the meetings of the board of directors and votes for the decisions to be taken.
B-He completes the tasks assigned by the board of directors or by the general assembly.
C-He represents the chairman if he is not present.
 
3-The duties of the general secretary; Definition: Secretary is the member responsible from all kinds of secretariat, correspondence and archiving.
The Mission and powers of the General Secretary;
A-He is responsible to the board of directors and the chairman.
B- He organizes the meetings of the board of directors together with the chairman.
C- Together with the chairman, he writes the proceedings and decisions of the meetings. 
D- He administers the tasks assigned by the decision of the board of directors stated in the Associations and Foundations Regulation or the newly defined tasks or tasks assigned by the chairman, and notifies the Board of Directors and the chairman about the results. 
E-Implements the correspondences of the board of directors together with the Chairman.
F-He secures the discipline among the employees working in the office as their chief.
G- He prepares the term working report of the Board of Directors and presents it to the General Assembly.
H- He attends the meetings of the board of directors and votes for the decisions.
 
4-Duties of the Accountant; Definition: The accountant implements the monetary and financial transactions of the association together with the chairman. Makes investigations about this and prepares the monetary and financial report of the association. In order to implement all of his duties he should take the written and oral orders and PERMISSION of the Chairman.
He is responsible to the Board of Directors and the chairman. He cannot implement financial transactions by himself alone, without the knowledge, initiative, and oral and written order or PERMISSION of the chairman.
Duties of the Accountant;
A-Implements the transactions about the movable or immovable properties of the association, under property directives.
B-Records the revenues of the board of directors in the related log books do the expenses together with the chairman.
C- Takes necessary precautions for preserving the value of the monetary accumulation of the association. 
D-Ensures the implementation of the budget and examines the results.
E-Arranges the payroll and SSK entrance-exit forms of the staff of the association makes the payments for taxes, SSK and salaries.
F- Arranges the specifications, contracts about the works to be done and presents it to the vote of the Board of Directors.
G-Receives or gives valuable documents like receipt, cheque, pay slip, invoice, bill, voucher, etc., with a signed written document. 
H-Collects money on behalf of the association with a receipt, and expends with pay slips or notary confirmed expenditure documents.  Signs the cancellations by writing the reasons and submits it to the chairman for ratification. 
I-Makes the spending that are exceeding the amount determined by the board of directors with the decision of the board of directors.
J-Withdraws the deposited money of the association which is staying at an institution like a bank or a postal cheque account, together with the chairman of the association being present with him.  Receives the donations on behalf of the association with donation document and with the confirmation of the chairman.
K- Keeps all kinds of valuable document and Money in the safe of the association with the approval and knowledge of the chairman.
L- Registers the money withdrawn from the bank together with the chairman and secures it in the safe.  Hands the Money from the safe after registering it in the safe log book, in exchange with signature, with the knowledge and CONSENT of the chairman. The association safe is located in a secure address decided by the board of directors or at the residency of the chairman.
M- Joins the meetings of the board of directors and votes for the decisions.
 
 
Dissolution of the Association and the method of Clearance of its properties
            Article 22-CLEARANCE
            The general assembly can always decide in the dissolution of the association. 
For the dissolution to be discussed at the general assembly, 2/3 of the members who has the right to attend the meeting must be present. If majority cannot be achieved and the meeting is postponed, majority is not required in the second meeting. But, the number of the members attending this meeting cannot be less than twice the total number of members of the board of directors and supervisors.
Decision majority needed for dissolution is 2/3 votes of the members that has the right to attend the meeting and vote. In the general assembly decision for dissolution is done openly.
Clearance Procedures
When dissolution decision is given by the general assembly the clearance of the money, property and rights of the association is executed by a dissolution committee composed of the members from the last board of directors.  These procedures begin from the date when the general assembly decision about the dissolution was taken or when the automatic dissolution status becomes definite. During the dissolution period,“Sexual Health Education Research and Treatment Association in Dissolution State (Dissolution-ASEHERT)” expression is used in all the transactions for the association.     
Dissolution committee is in charge of and authorized to complete the clearance transactions in accordance with the regulations regarding the association’s money, property, and rights. This committee first of all investigates the accounts of the association. During this investigation the registry books, receipt books, expenditure books, real estate registry and bank documents and other documents are listed and all the properties and obligations are recorded in protocol. During the dissolution process the creditors of the association are called and if there is any property, they are transformed into cash and the debts are paid to the creditors. If the association is the creditor then the loans are collected.  All the money, property and rights left after the clearance of the debts and credits are handed over to the place/entity determined at the general assembly. If such a place cannot be determined at the general assembly it is handed over to the association that has the closest purpose and most members at the date of the dissolution in the city where the association is located.
All the transactions about the dissolution are shown in the dissolution protocol and the dissolution process is completed within three months, except the additional time given by the civil administrative authority due to justifiable reasons. 
After the completion of the clearance and hand over of the association’s money, property and rights, the situation is declared by the dissolution committee, to the civil administrative authority where the association’s center is located, and it is obligatory to attach the protocol to this declaration in written form.  
The last board of directors as the dissolution committee is responsible for keeping the registry books and documents of the association. This duty may also be given to a member of the board of directors. The duration of safeguarding these books are five years.
 
            Lack of decision
         Article 23-LACK OF DECISSION AND RELATED REGULATIONS
            In matters that are not stated in this constitution, Association Law, Turkish Civil Law, and the Associations Regulation which was issued under these legislations and the provisions on associations that exist in other related legislation are implemented. These legislations and regulations are as stated at the web site address: www.dernekler.gov.tr
           
            Temporary Article 1- Until the organs of the association are composed at the first general assembly, the temporary board of directors that will represent the association and implement the procedures and transactions related to the association are stated as below:             
 
  
 
This constitution is comprised of  23 (twenty three) articles and  1 (one) temporary article.