• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam71
Toplam Ziyaret206175
TEMEL CİNSEL BİLGİLER (BASIC SEXUALITY)
Site Haritası
Takvim

ESR'nin Mekanizması (Mechanisms of ESR)

ESR’nin Olası Mekanizmaları


ESR fenomeni bilim ortamlarında henüz yeni tanımlanma aşamasındadır. Aslında kadınlarda ESR kavramı insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen, ESR’yi yaşayanların sayısı 1980’li yıllardan sonra çok daha fazla artmıştır. Patricia Taylor da PhD tezinde birçok olgu tanımlamıştır; bir özel program ve eğitimle, bu kadınlar ESR geliştirebilen ve farklı bilinç hali yaşayan kişilerdir[1]. Bu farklı bilinç hallerinin arasında mistik deneyim, evrenle bütünleşme, vücudundan çıkma, astral seyahat gibi deneyimler de mevcuttur.


ESR’nin mekanizması 10 yıla kadar daha iyi anlaşılacaktır. Fakat temel olarak Tantrik orgazm diye adlandırılan, hatta bazı Tantristlerin abartarak Kozmik Orgazm diye adlandırdıkları bir fenomen mevcuttur[2]. ESR,  yüzyıllardır bahsedilen ve gizli bir alt kültür fenomeni olarak yaşanan Tantrik orgazmın bilimsel bir adıdır; aslında bileşke orgazmlarının tümü ESR’dir. Mekanizmayı daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki iki şekle bakmakta fayda vardır. Birinci şekil normal bir cinsel tepkiyi ve orgazmı, ikincisi ise eğitimle, öğrenilmiş bir ESR cinsel davranışını ele almaktadır:
 
Özetini şekillerde gördüğümüz parametreler ve cinsel tepkinin bileşenleri çoğaltılabilir, ama anlatılmak istenen, ESR’de bu bileşenlerin cinsel davranışı ve orgazmı tetikleyen olumsuz negatif etkilerin kaldırılmış olmasıdır. ESR’de ve Tantrik orgazmlarda cinsel uyaranlar ve orgazmı oluşturan unsurlar amplifiye edilmişlerdir. Burada temel esas cinselliği, cinsel hazzı ve orgazm olma yeteneğini negatif etkileyen öğelerin ve unsurların minimuma indirilmiş olması ve bahsi geçen unsurların hepsinin pozitifleştirilmesidir. Bu unsurlar başka bir çalışmamızda detayıyla anlatılmıştır[3].


ESR’nin oluşmasında dört sinir teorisinin ve oksitosin yolağının son yıllarda keşfedilmesi mekanizmayı daha kolay açıklamayı sağlayabilmektedir. Eğer orgazm refleksi dört farklı sinir tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, kadınlar için 15 çeşit farklı orgazm biçimi tanımlanabilir (bkz. “Orgazmın Nörolojik Kontrolü” isimli bölüm). Bu sinirler pudental sinir, pelvik sinir, hipogastrik sinir, vagus sinirleridirler. Bu dört sinire beşinci olarak interkostal sinirleri ve altıncı olarak da oksitosin yolağını ekleyebiliriz. Aslında kadınların orgazmında “Dört Sinir Teorisi” değil, “Altı Yolak Teorisi” geçerlidir. Yani Teorinin gerçek adı “Dört Sinir, Altı Yolak Teorisi” dir[4] (Bkz. “Kadınlarda Orgazmın Nörolojik Kontrolü” isimli bölüm).


Bu konudaki son bulgular ve teorinin bir kısmı “Kadınlarda Orgazmın Nörolojik Kontrolü” isimli bölümde incelenmiştir. 2005 yılından sonra kadınlarda orgazmı tetikleyen klitorisin haricinde pek çok odak olduğu ve en az 5 sinir ve oksitosin yolağı ile cinselliğin yönetildiği bulunmuştur. Bu 1960’larda Masters & Johnson’nın veya Hite Raporunun sadece klitorise odaklı orgazm teorisini değiştirmiştir. Şekilde izlenebileceği gibi bir kadında orgazmı tetikleyen, hangisinin hangi oranda katkı yaptığı bilinemeyen pek çok uyarı bölgesi mevcuttur. Bunlardan bir veya birkaçının kombinasyonu çok farklı sinirleri veya sinir kombinasyonları üzerinden en azından 6 farklı yolağı aktive etmektedir. Normal bilinen sıradan orgazmlarda sadece bir odakla orgazm olma refleksi öğrenilirken, ESR’de veya Tantrik orgazmlarda bu sayı ve input miktarı artmaktadır. Korteksin bunu değerlendiriş biçimi de çok farklı ve çok katmanlı olabilir.  1993 yılında yayınlamış olduğum “Cinselliğin Farklı Boyutlarında”, multi-dimensiyonel (çok boyutlu) bir cinsellik teorisinin yakında keşfedileceğinden ve kadın orgazmlarının çok farklı boyutları olduğundan bahsetmiştik[5]. Beyinde ve limbik sistemde bu karmaşık ve çoğul bilginin ve uyarının nasıl değerlendirildiği henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat ESR çok bilinmeyenli ve n’inci dereceden bir denklem gibidir:


Sıradan normal orgazm:

 ax + b = Px  (birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem)
ESR yanıtı ve orgazmı (x, y, z, …. bileşenleri ve (n…1) odak değişkenler):
 
(Axn + Bxn-1+Cxn-2 +……) + (Kyn + Lyn-1+ Myn-2 +…….) + (Pzn + Rzn-1 + Szn-2 +..….) +…….. + (x + y + z +…..) = P(x,y,z…..)
(Çok bilinmeyenli, n’inci dereceden polinom denklemi)
 
Burada x, y, z bileşenlerini yolaklar olarak adlandırırsak, n….1 arasındaki sayılar uyarılan odaklardır. Bu denklem ESR’nin nasıl çok boyutlu olduğunu fikirsel olarak anlatmak için bir örnek olarak verilmiştir, henüz bir matematiksel formülizasyon yoktur; yukarıdaki polinom orgazmı matematiksel denklem olarak ifade etmek için değil; sadece olayın nasıl çok boyutlu olduğunu şekilsel olarak şematize edebilmek için kullanılmıştır.


 
                ESR’de birinci yolak glans klitoris-pudental sinir-sakral pleksus-omurilik-korteks üzerinden gider. Kadınların orgazmında en çok aktive olan yolak budur. Son orgazm olma emri hem sakral pleksusla, aynı anda kortekste verilir. Diğer aşağıda sıralanan tüm orgazm çeşitleri gibi klitoral orgazm refleksi de öğrenilen bir reflekstir. Kadınlar klitoral orgazm refleksini ilk mastürbasyon ve cinsel uyarımla öğrenirler. Genellikle elleriyle klitoral başlığı aşağı yukarı veya dairesel olarak hareket ettirmeleri, güçlü bir cinsel uyarı başlatabilir. Uzatılmış orgazmlarda Patricia Taylor, klitoral başlık ile glans klitoris arasına vazelin veya yağ sürülmesini önermektedir (baby Johnson’s oil gibi). Uyarılmış bir klitoris ereksiyona geçer, klitoris klitoral başlık içine çekilir ve bu ereksiyonu sadece oksitosin salınması bile yapabilmektedir (örneğin meme uçlarının uyarılması, emilmesi). Orgazm refleksini glans üzerinden en iyi basınç, sıcak basınçlı su, dairesel hareketler, partnerin dilini aşağı yukarı hızlıca hareket ettirmesi ve de en etkilisi titreşen objeler tetikleyebilir. Titreşim konusunda her kadının uyarılması farklıdır; bazı kadınlar sadece elektrikli diş fırçasıyla bile “titreşim orgazmını” yakalayabilirken, bazılarına çok daha güçlü masaj aleti titreşimi gerekmektedir. Genelde klitoral orgazmın titreşim eşiği diğer bölgedekilerden çok daha azdır, ortalama 50-80 Hz (Hz: saniyedeki titreşim, ya da 3000-4800 rpm’lik motor titreşimi) pek çok kadında klitoral orgazm oluşturur.  Serviksin veya G-Noktasının uyarılabilmesi için en az 150-200 Hz’lik  (veya daha fazla) titreşime ihtiyaç vardır. Derin klitoral kompleksin (soğancık-erektil dokular) uyarılması ise 80-100 Hz’den çok daha fazla bir titreşimi gerektirir, ama bu derin klitoral kısım koitusla da kısmı olarak uyarabilir, ayrıca bu derin klitoral kısım pelvik siniri de kısmi olarak uyarabilir. Bu titreşimi piyasada satılan Çin malı zayıf aletlerin hiçbirisi yapamaz.


                İkinci yolak vajina-(G-Noktası)-(A-Noktası)-(O-Noktası)-(Serviks)-(PC-kası)-Pelvik sinir-sakral pleksus-omurilik-korteks üzerinden gider. Bu yolağın sağladığı vajinal orgazmın öğrenilmesi oldukça güçtür. Vajinal orgazmlar, klitoral orgazma göre genellikle daha vücuda yayılarak yaşanırlar. Klitoral orgazm, bölgesel patlayıcı bir nitelik taşırken, vajinal orgazmlar daha vücuda yayılıcı, tüm gövde orgazmı (full body orgasm) sağlarlar. ESR’nin geliştirilebilmesi için ikinci yolak orgazmlarının refleksinin öğrenilmesi şarttır. İlk ilişkiden sonra bazı kadınlar vajinal orgazmı 6-8 ayda, ama genellikle en erken birkaç yılda öğrenebilirler. Vajinal orgazmın öğrenilmesinde güçlü motoru olan ileri teknoloji ürünü, ucu rotasyon yapan vibratörlerin partner tarafından kullanmasının olumlu etkisi olabilir. Bazı kadınlar dildo vibratörlerle (eşle birlikte veya eşsiz) vajinal orgazmı öğrendiklerini söylemektedirler.


                Üçüncü yolak (G-Noktası)-serviks-uterus-hipogastrik sinir-pelvik pleksus-omurilik-korteks üzerinden gider. Bu yolaktaki orgazm refleksinin öğrenilmesi çok zordur. Bununla birlikte diğer ilk iki orgazm refleksini aynı anda yaşayanlar tüm gövde orgazmı (full body orgasm) yaşayabilirler.


                Dördüncü yolak serviks-uterus-Vagus (X. Kafa çifti)-Beyin üzerinden gider. Burada omurilikteki bir refleks arkına ihtiyaç olmadan, omurilik by-pass edilir (atlanır) ve beyin direkt olarak cinsel organlardan input alır. Omurilik kesisi olan kadınlarda serviks-uterus uyarılmasıyla direkt orgazm gelişebileceği 2000’lerden sonra gösterilmiştir. Bu yolak dokunmadan gelişebilen “beyin orgazmlarından” da sorumludur[6]. Vagus sinirinin bel altındaki kısmını uyaran stimulanları beyin sanki rahim veya serviksten geliyormuş gibi algılayabilir. Bu nedenle örneğin bir TENS aletinin göbek altındaki belli noktalara galvanik doğru akım vermesi kadınlarda çok güçlü cinsel uyarılmaya yol açabilir.


                Beşinci ve altıncı yolaklar “Orgazmın Nörolojik Kontrolü” bölümünde anlatılan Oksitosin yolaklarıdır. Bunlardan birisi interkostal sinirler aracılığıyla çalışır. Birincisi, İnterkostal sinirler-(T11-L2 omurlar)-Spinal kord-Hipotalamus-Hipofiz üzerinden gider. Oksitosin ya nörotransmitter olarak salınır ve beyindeki nöronlar arası iletide işlev görür, ya da arka hipofizden hormon olarak salınır ve kan dolaşımına karışır. Diğeri ise direkt olarak oksitosinin hipotalamustan salınmasıdır. Cinsel imajlar, fanteziler, düşler beyinden oksitosin salınmasına neden olur ve direkt hipotalamus üzerinden hipofizi uyarır, arka hipofiz de kan akımına oksitosin hormonunu verir. Oksitosin hormonu ise klitoral komplekste ereksiyona, vulva, vajina, serviks, uterus (rahim)  kaslarında istemsiz kasılmalara ve bir süre sonra da orgazma yol açar. Sonuçta oksitosin bir orgazm ve aşk  hormonu ve nörotransmitteridir[7].Erkeklere oksitosin verilmesi ereksiyona ve cinsel ilişki isteğine, kadınlara oksitosin verilmesi ise doldurulma, girilme ve cinsel birleşme isteğine yol açar. Ayrıca aşkın ve bir erkeğe karşı gelişen bağlılığın temelinde de oksitosin hormonunun olduğu iddia edilmektedir.  Oksitosinin bizzat kendisi nasal (burundan sprey şeklinde) olarak verilerek veya oksitosin salınımı arttırılarak yakın bir gelecekte cinsel isteksizlik, anorgazmi, vajinismus rahatsızlıkları nörokimyasal olarak tedavi edilebilecektir.[1] Patricia Taylor. PhD Thesis: An Observational and Comparative Study of Practitioners of Expanded Orgasm: An Investigation of an Effective and Accessible Path to Transcendent States of Consciousness, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Philosophy in Transpersonal Psychology, International University of Professional Studies, Maui, Hawaii, 2000.

[2] Barbara Carellas. Urban Tantra: Sacred Sex for the 21st Century, Berkeley: Celestial Arts, 2007.

        Omar Garrison . Tantra: Seks Yogası, Çev.Nur Yener, İstanbul: Okyanus Yayınları, 2000.

[3] Ümit Sayın. Neo-Tantra: Tantrik Cinselliğin Sırları, Tantranın Bilimsel Yorumu, 2012 (baskıda).

[4] Ümit Sayın. Altered states of consciousness (ASC) occuring during expanded sexual response (ESR) in the human female: preliminary definitions, Neuroquantology; 9:882-891,  2011.

[5] Ümit Sayın. Cinselliğin Farklı Boyutları. İstanbul: Yol Yayınları, 1993.

[6] BR Komisaruk, B Whipple. Love as a sensory stimulation: Physiological Consequences of its deprivation and expression. Psychoneuroendocrinology, 8:927-944, 1998.

       BR Komisaruk, G Sansone. Neural pathways mediating vaginal function: The vagus nerves and spinal cord oxytocin. Scandinavian J  Psych; 44:241-250, 2003.

       BR Komisaruk, B Whipple, A Crawford, S Grimes, WC Liu, A Kalnin, K Mosier. Brain activation during vaginocervical self stimulation and orgasm in women with complete spinal cord injury: fMRI evidence of mediation by vagus nerves. Brain Res; 1024:77-88, 2004.

      BR Komisaruk, B Whipple. Functional MRI of the brain during orgasm in women.  Annu Rev Sex Res ; 16: 62-86, 2005.

      Kayt Sukel. Sex on the brain: Orgasms unlock altered consciousness. New Scientist, 2011; S: 2812. http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-orgasms-unlock-altered-consciousness.html?full=true.

 [7] A Argiolas, MR Melis. The neurophysiology of the sexual cycle. Endocrinol Invest; 26 (3 Suppl): 20-2. 2003.

      AD Brown, J Blagg, DS Reynolds. Designing drugs for the treatment of female sexual dysfunction. Drug Discov Today; 12 (17-18): 757-66, 2007.

      TH Krüger, U Hartmann, M Schedlowski. Prolactinergic and dopaminergic mechanisms underlying sexual arousal and orgasm in  humansWorld J Urol; 23(2):130-8, 2005.

      TH Krüger, B Schiffer, M Eikermann, P Haake, E Gizewski, M Schedlowski. Serial neurochemical measurement of cerebrospinal fluid during the human sexual response cycle. Eur J Neurosci ; 24(12):3445-52, 2006.

      N Magon, S Kalra. The orgasmic history of oxytocin: Love, lust, and labor. Indian J Endocrinol MetabSuppl 3:S156-61, 2011.

     K Mah, YM Binik. The nature of orgasm: A critical review of major trends. Clin Psych Rev; 6:823-56, 2001.

     SM Stahl. The psychopharmacology of sex, Part 1: Neurotransmitters and the 3 phases of the human sexual response.  Clin Psychiatry; 62(2):80-1, 2001.