• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam45
Toplam Ziyaret206437
TEMEL CİNSEL BİLGİLER (BASIC SEXUALITY)
Site Haritası
Takvim

Tantrik Teknikler (Tantra Techniques)
TANTRİK TEKNİKLERDoç. Dr. Ümit Sayın'ın "ESR", "Neo-Tantra" ve "Tantrik Kama Sutra" isimli kitaplarından alınmıştır...


Neo-Tantra bilinen klasik eski Tantra’dan çok daha farklı bir Doğu-Batı sentezidir. Aslında Tantra’nın baştan ele alınması ve yazılmasıdır. Neo-Tantra 1960’lı yıllardan sonra Osho’nun tanımlarıyla Batı’da doğmuş olan yeni bir yorumdur; bu yorumun ve akımların tanımlanması da henüz tam anlamıyla tanımlanmamıştır.


Neo-Tantra’da çok farklı akımlar mevcuttur. Bunlardan bazıları klasik Tantrayı savunurlarken, bazıları bambaşka ve cinsellik kökenli bir Doğu-Batı sentezini savunurlar. Bazılar eski Hint metafizikçiliğini savunurken, bazıları da Batı yaşam stilleri, modern bilim ve cinsel fizyolojideki yeni gelişmeleri ön plana çıkarmayı yeğlerler. Oturmuş ve kesinleşmiş tek bir Neo-Tantra sistemi ve akımı yoktur. Fakat temel birleştikleri ortak yön cinsellik konusunda eski Tantraya oranla çok fazla yöntem ve sistem geliştirilmesidir. Örneğin, klasik geleneksel Tantra’da cinsellik ana felsefi sistemin ancak % 5’ni tutuyorsa; Neo-Tantra’da cinsellik  bütün felsefesi sistemin merkezindedir ve % 80’den fazlasını işgal etmektedir. Neo-Tantra aslında eski Tantra’daki cinselliğin abartılarak, ön plana çıkarılmış halidir. Bazı akımlar, metafizik ve klasik yorumlara eğilimlidirler; bazıları ise artık bu çağ dışı fikirlerin ve teorilerin 21. Yüzyıl modern insanı için savunulamayacağını vurgularlar.

 
Eski geleneksel Tantranın bile bir çok kolu, mezhebi ve branşı vardır. Fakat klasik eski Tantra, Yoganın bir kolu olarak yola çıkmış ve cinselliği-orgazmı erme yolunun bir parçası olarak yorumlamıştır.  2 ve 3. Yüzyıl için aslında bu ortaya çıkış biçimi devrimsel bir nitelik taşımaktaydı. Fakat bugün için bilimin ve teknolojinin geldiği aşama açısından düşünülürse eski geleneksel Tantra’nın yöntemlerinin ve yaptırımlarının çoğunun çok fazla bir önemi kalmamıştır.

 
Eski Tantristler de bir çeşit Tibetli ve Hintli bilim insanlarıydı 2. Yüzyıla göre. Ama geçen 1800 yıl içinde bilimin, tıbbın  ve insancinselliği konusundaki bulguların pek çoğu geleneksel ve eski Tantra’nın çok üzerine çıkmıştır. Dolayısıyla 20. Yüzyılda Tantra’nın yeni baştan ele alınması ve tanımlanması gerekli olmuştur. Bu konuda bile pek çok Neo-Tantra akımı arasında tam bir uzlaşma yoktur. Taoculuğun ve Taocu sevişmenin aksine eski geleneksel Tantra bir çok tanrılı inanç sistemini ve bugün kabul edilmeyecek pek çok dogmayı da içinde barındırır. Tantra’nın başlangıçta temel tavrı dogmalara karşı çıkmak olsa da; bir süre sonra konservatifleşmiş ve Hint düşünce ve inanç sisteminin içine entegre olmuştur.


 
Neo-Tantra ile Eski Geleneksel Tantra’nın Ortak Bazı Yönleri
 
 • Her ikisi de hem kadın cinselliğine, hem erkek cinselliğine alışılmıştan ve bilinenden daha farklı ve devrimsel yaklaşmaktadır.

 •  
 • Her ikisi de kadın cinselliğini ve orgazmlarını geliştirmeye yönelik bir çok yöntem ve teknik içermektedir.

 •  
 • Her ikisi de cinsel sınırsızları ve artırılmış cinsel doyumu (ESR) araştırmaktadır.

 •  
 • Her ikisinde de erkekten uzatılmış ve kadına çok haz veren bir yöntemler zinciri bekler.

 •  
 • Her ikisi de deneme yanılma ve pratiklere yönelik bazı iç sistemler ve yöntemler dizisi içerir.

 •  
 • Her ikisinde de bugün adına Cinsel Terapi denen bir tıp sistemi mevcuttur.

 •  
 • Her ikisi de kadın ve erkeğin cinsel potansiyellerini ve cinsellikten aldığı hazzı artırmayı amaçlar.
 
Neo-Tantra ile eski Geleneksel Tantra’nın Temel Farklılıkları

Neo-Tantra’da eski Tantra’daki Vedik inançlar veya çok tanrılı inanç sistemleri yoktur. Neo-Tantra bir çeşit din veya mezhep değildir, sadece bir cinselliği eğitim ve geliştirme kurumudur; halbuki eski Tantra bir çeşit din idi, içinde bir çok dinsel öğe ve mezhep oluşturuyordu.  Neo-Tantra için Vishnu, Shiva, Shakti heykelcikleri nostaljik birer kültürel anı iken ve onlara tapınılmazken; eski Tantranın pek çok branşında bu heykelcikler bir çeşit o tanrı ve tanrıçaların yeryüzündeki inkarnasyonları ve vizüelizasyon objeleriydi ve onlara tapınılırdı.


Neo-Tantra daha ziyade dinlere inanmayan insanlar arasında yani agnostikler ya da gnostikler arasında yayılmıştır.  Halbuki Tanra’nın pek çok branşında bir çok tanrılı inanç eğilimi mevcuttur. Neo-Tantracıların tanrı-tanrıça inançları yoktur. Onlar daha Pagan ağırlıklı ve doğayla bütünleşmiş bir varoluş teorisine yatkındırlar. Bu açıdan da Neo-Tantra inanç sistemi açısından Taoizme ve ZEN Budizme daha yakındır. Osho’nun en fazla etkilendiği akım da ZEN’dir. O nedenle Neo-Tantracıları eski Hint ve Uzakdoğu Tantrizminin bir devamı olarak yorumlamak çok yanlış olur. Neo-Tantristler Çin inanç sistemlerine daha fazla eğilimlidirler. Özellikle de ZEN Budizm.


Neo-Tantra’nın pek çok akımı eski Tantra’nın kullanmadığı ve bilmediği pek çok bilimsel ve Tıbbi bilgiyi ve yöntemi kullanmaktadır.


Neo-Tantra aslında pek çok Batı’daki yeni Uzak Doğuyu ön plana çıkaran akımın ve Yeni Çağ (New Age) insancıl dinlerinin bir uzantısı olarak ama dini bir sistem olmadan ortaya çıkmıştır.


Neo-Tantra, eski geleneksel Tantra’daki artık kemikleşmiş, kalıplaşmış dogmalardan, tutuculuklardan arınmıştır.


Neo-Tantra, sadece Tantra’nın işine geldiği ve uygun gördüğü yönlerini ele alır ve kullanır. Hiçbir kalıpçılığı ve dogmacılığı yoktur.


Eski Tantra belli bir sistem olarak kendisini tamamlamıştır ve artık bugün için bir alternatif oluşturamaz. Bu sistemin oluşması 2. ve 6. Yüzyıllar arasında bitmiştir. Neo-Tantra’da ise henüz bu sistem yeni oluşturulma ve yazılma aşamasındadır. Felsefesi, kesin ilkeleri, temel etiği oturmamıştır.


Neo-Tantra henüz yazılma ve oluşturulma aşamasındadır ve 20. Yüzyıl insanın Tantrasıdır. 
Neo-Tantra Eğitiminin Temeli-Birinci Adım
 
Beynin eğitilmesi (meditasyon)

Beynin eğitilmesi (cinsellik bilgisi-teknikleri)

Beynin eğitilmesi (otonom-sinir sistemi üzerinde denetim)

Beynin eğitilmesi  (cinsel-beynin geliştirilmesi)

Beynin eğitilmesi   (cinsel haz nesneleri-fantezi)

Beynin eğitilmesi (otokontrol-otohipnoz)
 


Neo-Tantra Eğitiminin Temeli-İkinci Adım

Nefes egzersizleri

Pelvis egzersizleri

Hatha YOGA (Asanalar)

Pelvis kaslarının eğitimi

PC-kaslarının eğitimi

Vücudunu yeniden keşfetmek (G-noktası ve diğer erojen bölgeler)

DVZ’nin keşfi

Kama Sutra

Aşılmış ve Tantrik Orgazmın öğrenilmesi; artırılmış cinsel doyum (ESR-expanded sexual response)


İleri Tantra teknikleri
 
Neo-Tantra Eğitiminin Temeli-Üçüncü Adım

Otohipnoz

İleri Tantra ve Vücut teknikleri

Kabbaza

İmsak

Oral Seksi geliştirmek

Maithuna ve Yabyum

Tantra masajı

Tantra Ritüeli
 
Neo-Tantra’da kullanılan temel yöntemler nelerdir?

Doğru düşünce ve bilgi

Doğru eylem

Doğru empati

Doğru meditasyon

Doğru nefes alma

Doğru egzersizler yapma (Hatha Yoga)

Doğru dokunma

Doğru hissetme

Doğru uyarılma

Doğru cinsel beyin

Doğru cinsel vücut

Doğru  beden/zihin bütünlüğü

Doğru sevişme

Doğru orgazm olma

Doğru cinsel farkındalık

Doğru bütünleşme
 
 
Budist Tantra Profesörü Anthony Tribe’a göre  Klasik Tantra’daki temel  yöntemler  şöyle özetlenebilir:


1.            Ritüel merkezli bir çeşit ibadet

2.            Mantralara odaklanarak ibadet ve meditasyon

3.            Kutsal olanları (Tanrı, Tanrıça) düşünerek visüelizasyon.

4.            Gizlilik, ezoterizm ve inisiasyona bağlı gizemli bir öğreti

5.            Guru ve öğretmenin önemi

6.         Mandalaların Ritüellere uygun olarak kullanılması ve mandala meditasyonu.

7.            Vücudun kutsanması ve daha iyi bir hale getirilmesi

8.            Kadının durumunun yükseltilmesi, kadının kutsanması

9.            Analojik düşünce (mikrokozmos/makrokozmos bağlamında) ilişki kurma

10.          Negatif mental hallerden arınılması
 
Neo-Tantra’da Meditasyon
 

Eski geleneksel Tantra’ya göre pek çok Tantrik yöntemin kullanılması ve Tantraya giren kişinin bir Guru tarafından inisiye edilmesi gerekmektedir (Neo-Tantra’da böyle bir zorunluluk yoktur). Yani masonluk gibi bir gizli inisiasyon yöntemi ve mekanizması mevcuttur. Spritüel ve majikal güçlere ulaşılması için pek çok farklı meditasyon yöntemi  ve Tantrik teknik izlenir.

Bu yöntemlerden bazılar:
 
•    YOGA (Hatha Yoga, Asanalar)

•    MUDRA’lar (el-yüz beden hareketleri)

•    MANTRALAR (sihirli ve mikrokozmos/makrokozmos bütünlüğündeki titreşimi yakalayabilen ses titreşimleri) AUM gibi.

•    MANDALALAR (simetrik ve geometrik, meditasyon objeleri)

•    YANTRALAR (evrendeki güçlerin etkileşimini canlandıran sembolik resimler)

•    Tanrı ve Tanrıçalarla bütünleşmek, onları oynayarak identifikasyon (örneğin Shiva’yı, Kali’yi ve  Shaktiyi içinde hissetmek, onları bir ritüelde oynamak)


 
Eski Tantra’ya göre bu yolla üç fazla yükselme ve ustalaşma mümkün olabilir:

1)     Purifikasyon
2)     Yükselme
3)     Saf bilinç halini yakalama
 Eski geleneksel Tantra’da ve de Neo-Tantra’da meditasyon öğretinin çok önemli bir yerini tutar. Bunlar şöyle sıralanabilir:ZEN Meditasyonu (ZAZEN-Neo-Tantra)

MANTRA  Meditasyonu (Eski Tantra ve Neo-Tantra)

Konsantrasyon Meditasyonu (Eski Tantra ve Yoga)

Kontemplasyon Meditasyonu (Eski Tantra, Yoga ve Neo-Tantra)

YANTRA Meditasyonu (Eski Tantra, Yoga ve Neo-Tantra)

MANDALA Meditasyonu (Eski Tantra ve Neo-Tantra)

Bir Tanrıçayla özdeşleşmeye ve onu içinde hissetmeye yönelik meditasyon (Eski Tantra)
 


Bu meditasyonların temel tanımları ileride yapılmıştır.  Bunların büyük çoğunluğu uzun süre meditasyon yapmış birisinden öğrenilince çok daha etkili olabilir; ama başlangıç olarak kitaplardan öğrendiğiniz şekilde de başlayabilirsiniz. Hepsinde nefes alış verişlere yapılan konsantrasyon çok önemlidir.
 


Zazen’de, nefese konsantre olarak, nefes alış verişler sayılır. Gözler yarı kapalıdır! Tam olarak kesinlikle kapanmaz.
 


Mantra Meditasyonunda, Gözler kapalıdır ve bir kutsal MANTRA (ya da özel titeşimi olan bir sözcük) tekrarlanır. Bunlardan en çok bilineni AUM hecesidir. Ama pek çok farklı Mantra Meditasyon biçimi mevcuttur.
 


Konsantrasyon Meditasyonu genellikle bir noktaya, bir objeye, mum ışığına konsantre olarak yapılan bir Yoga meditasyonu türüdür.
 


Kontemplasyon Meditasyonu, kendiniz farklı bir ortamda bir çeşit oto-hipnozla hissettirebilecek şekilde zihnizi organize eden bir meditasyon çeşididir.  Örneğin kendinizi bir ormanda, doğada veya deniz kenarında hissetmeyi becerebilmeyi,  zihninizi oraya odaklamayı sağlar.
 
YANTRA Meditasyonunda geometrik tekrarlayan şekillerden oluşan bir resme konsantre olunur ve o resmin detaylarında nefes alış verişi kontrol ederek kaybolunur. Bu Yantra’larda aslında nörolojik sistemin gizli bir dili olan entoptik imajlar gizlidir. Bunlar beynin farklı merkezlerini aktive edebilirler.
 


MANDALA Meditasyonu da Yantra Meditasyonu gibidir. Çok karmaşık, geometrik simetrik imajlar ve resimler olan Mandalalara bakarak ve onların içinde kaybolarak yapılır.
 Bir Tanrıçayla özdeşleşme meditasyonu ise geleneksel inanç sistemi olan Tantrik akımlarda vardır; Neo-Tantra’da yoktur. Burada yapılan bu özdeşleşme ve inkarnasyon sürekli tekrarlanarak, ritüeller öncesi Kadının kendini o Tanrıça (Shiva, Kali, Vishnu v.) gibi hissetmesi sağlanır. Bu meditasyonu yapabilmek ve başarabilmek için tabii ki o inanç sistemine gönülden inanmak, yani polyteist olmak ve bu meditasyonu çok uzun süredir yapıyor olmak gerekir.
 


Meditasyonların büyük çoğunluğunda hedef, boş ve düşünmeyen bir bilinç halini yakalamak ve zihni tam anlamıyla kontrol edip, İÇ BEN ile temas kurabilmektir.
 
 

Tantra’da Nefes Egzersizleri:
 
Klasik eski Tantra’da olsun, Neo-Tantra’da olsun. Doğru ve verimli nefes alabilmek çok önemlidir. Aslında çok farklı ve değişik nefes egzersizi olmasına karşın, en temel olanları burada örnek olarak veriyoruz. Daha detaylı bilgilere “Neo-Tantra” isimli kitapta rastlayabilirsiniz. Nefes almayı doğru öğrenmenin normal insan fizyolojisi ve orgazmın tetiklenmesi açısından da çok önemli katkıları vardır.


Özellikle orgazm sırasında nefes alış verişler dakikada 20-30 arasına, hatta daha fazlasına çıkabilir. Enerji tüketimi artar. Farklı Bilinç Halleri (Altered States of Consciousness) oluşabilir. Bu nedenle nefes alış veriş düzeninin kontrol edilmesi çok önemlidir. Ayrıca güçlü bazı nefes teknikleri ile hem orgazmik bazı refleksler, hem de PC-kaslarının (aşk kasları) spontan kasılması sağlanabilmektedir. Örneğin, orgazm çığlıkları çok önemlidir. Pek çok kadın “kötü kadın” (!) olmamak için orgazm sırasında çığlıklarını engellemeye çalışabilir. Çevreden ve komşular tarafından duyulma korkusu kadınların içlerinden geldiği gibi bağırmasını engeller.


Halbuki orgazm çığlıkları hem psikolojik olarak kadının (erkeğin de) psikolojik olarak daha uyarılmasını sağlar, hem de intra abdominal basınçla  PC- kaslarının daha güçlü kasılmasını sağlar ve daha güçlü orgazmlara neden olur. PC-kaslarının kasılması ise başlı başına orgazmı tetikleyici ve güçlendirici bir etmendir. Aslında Neo-Tantra Workshoplarında hep şunu vurguluyoruz. Birinci adımda Tantra eğitim EŞİTTİR PC-kas eğitimi. Bu nedenle gerek Çinliler, gerekse Hintli Tantristler bu kasların üzerine odaklanmış ve onları geliştirmek için pek çok yöntem geliştirmişler, çok çeşitli aletleri ve cinsel oyuncakları bu amaçla kullanmışlardır.


Nefes egzersizleriyle koordine PC-kaslarının bilinçli ve güçlü kontrol edilmesi zaten tek başına orgazmı hem tetikleyen, hem de art arda orgazm oluşturabilen bir yöntemdir. Bu nedenle nefes egzersizlerinin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Burada verdiklerimiz hergün yapmanız gereken temel başlangıç egzersizleridir. Ama bunlarda ustalaşmadan diğerlerine geçmeniz olası değildir… Günde sadece 2 dakika 6 egzersizin birini  tekrarlayınız (toplam günde 12 dakika eder). Daha ileri tekniklere geçmek için bunu hergün en az 6 ay yapmanız gerekmektedir…
 
Tantra’da Pelvis Egzersizleri


Sağlıklı pelvis egzersizleri çok çeşitlidir. Yoga’da ve Pilates’de bu egzersizlerin çok çeşitlileri vardır. Burada pelvis tonusunu artırabilen ve PC-kaslarına bağlanan Pelvis kaslarının güçlendirebilen ve cinsel ilişki sırasında kullanılan kasları da geliştiren 4 temel egzersiz veriyoruz.
 
Tantra’da Yoga ne önem taşır?Yoga’da çok fazla duruş, yani ASANA vardır. Bunlar sırasıyla belli bir düzene göre yapılırlar. Yoga Asanaları uzun süre yapıldığında  sadece  belirli kas gruplarının gelişmesini ve tonusunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda pek çok iç organı saran fasya veya ligamentlerin de güçlenmesi ve daha sonra bu iç organların da oto-kontrolünü ve güçlenmesini sağlar. Çok sağlıklı bir vücut oluşmasının en etkili yollarından birisidir.


Yoga hareketleri özellikle kalçayı pelvise bağlayan kasların, pelvis içi kaslarının, pelvis taban kaslarının da gelişmesini sağlar. Kegel egzersizleriyle birlikte yapıldığında, PC-kaslarının çok daha hızlı tonusunu artırarak, bu kasların pelvisle, pubisle ve sakrumla yaptığı bağlantıları kuvvetlendirir.