• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam74
Toplam Ziyaret206178
TEMEL CİNSEL BİLGİLER (BASIC SEXUALITY)
Site Haritası
Takvim

Parafilinin Tanımı
PARAFİLİNİN TANIMI


Doç. Dr. Ümit Sayın'ın "Cinsellikte Farklı Boyutlar", "Derin Seks", Parafili-1 isimli kitaplarından alınmış ve DSM-5 sınıflamasından yararlanılmıştır...

Parafili[1]
 (paraphilia) Yunancadan  “para: ötesinde” ve “philia: sevgi, aşk” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Tanım olarak insan dışı objelerle, olağan ve normal dışı durumlarla ve kişilerle olan cinsel interaksiyondan haz almak anlamına gelir. Parafilik davranış (pedofili, zoofili, cinsel sadizm, eksibisyonizm gibi) illegal olabildiği gibi, tolare edilebilen bir davranış da olabilir (transvestizm). Hangi davranışların, hangi çizgiden sonra patolojik kabul edileceği konusunda bazı kesin sınırlar çizilmemiştir ve durum hala tartışmalıdır. Parafililerin taksonomisi de halen tartışma halindedir veya 549 çeşit parafili biçimi tanımlanmıştır (ilerdeki tabloda, bunların bir kısmı verilmiştir). Örneğin, homoseksüelite ve lezbiyenlik de bir zamanlar parafili olarak ele alınırken, bugün cinsel seçim olarak kabul edilmektedir.Benzer durum yumuşak BDSM için de mevcuttur. BDSM uygulayıcılarının büyük çoğunluğunun kendi rızaları ile bu işi yaptıkları, haz aldıkları, orgazm oldukları ve SUB’ların bu işe gönüllü olarak girdikleri ele alınırsa; karşıdakinin rızası olmadan yapılan yumuşak BDSM’in de homoseksüelite gibi, parafili sınıfından çıkarılması gerektiği tartışılmaktadır.
1981’de Amerikan Psikiyatri Dergisi parafiliyi şöyle tanımlamıştır:


    “tekrarlayıcı bir biçimde aşağıdaki unsurlara karşı cinsel fantezi, cinsel istek duymak ve cinsel aktivitede bulunmak”:
           
1.İnsan olmayan objeler (eşya, hayvan vb.).
2.Acı çeken ve kötü durumdaki (kendisi olsun, karşıdaki olsun) bir insan.
3.Çocuklar
4.İzin vermeyen, iradesiyle onaylamayan kişiler (zorla tecavüz, eksibisyonizm vb.)
 

 

DSM-IV

Teşhisi

DSM-5

Teşhisi

Tanımlar

ÖZET

FETİŞİZM

FETİŞİZM

BOZUKLUĞU

Canlı olmayan objelere cinsel yönelim gösterme ve bu nesnelerden cinsel haz duyma (ayak, kadın çamaşırı, deri, lateks, PVC fetişizmleri)

PEDOFİLİ

PEDOFİLİ

BOZUKLUĞU

Ergin olmayan erkek veya kız çocuklara karşı cinsel eğilim gösterme, çocuklarla cinsel ilişki isteği

CİNSEL

MAZOHİZM

CİNSEL

MAZOHİSTİK

BOZUKLUK

Cinsel haz almak için aşağılanma, dövülme, kırbaçlanma, bağlanma gibi submisif davranışlara ihtiyacı olma

CİNSEL

SADİZM

CİNSEL

SADİZM

BOZUKLUĞU

Bir insana acı vererek veya aşağılayarak, kişiliğini veya cinselliğini küçülterek cinsel haz alma sapışı

TRANSVESTİK

FETİŞİZM

TRANSVESTİK

FETİŞİZM

Karşı cinsel eşyaları veya çamaşırlarını cinsel nesne haline getirme

TANIMLAN-MAMIŞSA

DİĞER

TANIMLAN-MAMIŞSA

DİĞER

Spefisik olarak tanımlanmamış diğer sapmış davranışlar

DİĞER PARAFİLİ ÇEŞİTLERİNDEN BAZILARI

PARSİYELİZM

ZOOFİLİ

NEKROFİLİ

KLİSMAFİLİ

KOPROFİLİ

UROFİLİ

İNFANTİLİZM

TELEFON SAPIKLIĞI

EKSİBİSYONİZM

 

TECAVÜZ (BAĞIMLILIĞI)

PORNOGRAFİ BAĞIMLILIĞI

SEKS BAĞIMLILIĞI (Hiperseksüelite ve ESR’den ayrılmalıdır)

SÜREĞEN GENİTAL UYARILMA BOZUKLUĞU (Persistent Genital Arousal Disorder (PGAD) veya daha önceki ismiyle Persistent Sexual Arousal Syndrome (PSAS)-parafili kategorisinde ele alınmamaktadır)

DİĞER (Aşağıya bakınız)

 

Temelde varyasyonların, fantezilerin parafililerden ayrılmasında ve “bir cinsel davranışın sapış, anormal ve parafili sayılması için” son yıllarda psikiyatristlerin ve seksologların vardığı ortak görüş ve kriterler şöyledir:

 

PARAFİLİ VE CİNSEL SAPIŞ KOŞULLARI

1-Bu davranış uygulayan ve/veya uygulanan kişiye fizyolojik ve fizik zarar veriyorsa,

2-Bu davranış uygulayan ve uygulanan kişiye psikolojik zarar verip, travma oluşturuyorsa,

3-Bu davranış uygulayan ve uygulanan kişide ruhsal ve psikolojik bazı iç çelişkiler, travmalar oluşturuyorsa,

4-Bu davranış, kişinin günlük yaşantısına ve işine, arkadaşlıklarına, dostluklarına zarar veriyorsa,

5-Bu davranış biçimi, kişinin psikolojik sağlığına kronik olarak, süreğen zarar veriyorsa,

6-Olağan normal ve bilinen, doğal cinsel objelerde ve/veya cinsel haz nesnelerinde vazgeçilemeyen bir sapma ve cinsel yönelim karşı cinse değil de (karşı cins veya LGBT’de kendi cinsi) insan olmayan cinsel nesnelere yönelim varsa,

7- Olağan normal ve bilinen, doğal cinsel objelerde ve/veya cinsel haz nesnelerinde vazgeçilemeyen bir sapma ve cinsel gelişimini tamamlamamış insanlara ve/veya çocuklara kompülsif bir cinsel yönelim varsa,

8-Bu davranış obsesif kompülsif bir biçimde ve vaz geçilemez, kontrol edilemez bir biçimde tekrarlanıyora,

9-Kişi bu davranıştan başka hiçbir biçimde normal cinsellikten, karşı cinsle cinsellikten ve koitustan haz alamıyorsa; sadece obsesif kompulsif bir biçimde bu davranışı yaparak cinsel hazzı bu noktaya odaklamışsa, ve/veya kendisi bu durumdan rahatsızsa,

 Yukarıdaki ilk 7 durumdan en az biri veya daha fazlası; ve/veya 8 ve 9 nolu şıklar mevcutsa;  bu davranış biçimi cinsel sapma, parafili ve cinsel anomali, parafilik cinsel fonksiyon bozukluğu olarak kabul edilebilir.

 

2013’te yürürlüğe giren DSM-5’te BDSM için şöyle denmektedir:
"paraphilias are not ipso facto psychiatric disorders",
"a paraphilia that causes distress or impairment to the individual or harm to others".
 


Yani bu şu demektir. Eğer bir insanda stres, kişilik çelişkisi, psikolojik bozukluk oluşturmuyorsa ve o insanın yaşantısını olumsuz etkilemiyorsa yumuşak BDSM’in deviasyon ve sapış sayılıp sayılamayacağı hala tartışılmaktadır ama bugün için her türlü BDSM bir çeşit parafili kabul edilmelidir. Fakat yeni çıkacak DSM sınıflamalarında bu konuya daha yumuşak bakılacağı bu tartışmaların yoğunluğundan ortaya çıkmaktadır. BDSM ve onunla genelde bulunan tüm diğer parafililer (fetiş vb.) günün birinde kriminalleşebilir ve cinsel suça yönelebilir.
 [1] James Morrison. DSM-5 Made Easy. DSM-5’i Kolaylaştırıcı Klinisyenler için Tanı Rehberi. Çev. Muzaffer Şahin, Hanife Uğur Kural, İstanbul: Nobel Yayınları, 1. Basımdan Çeviri, 2016. ●  Ertuğrul Köroğlu. DSM-5 Tasnı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA). Ankara: Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Hekim Yayın Birliği, 2014.  ● Kring AM, Johnson SL, Davison G, Neale J. Abnormal Psychology (Anormal Psikoloji). Çev. Ed. Muzaffer Şahin. İstanbul: Nobel Yayınları, 2015.